Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvio 11. Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin 1994-, c/kWh

Figur 11. Pris på elektricitet enligt konsumenttyp 1994-, c/kWh
Figure 11. Price of Electricity by Type of Consumer 1994-, c/kWh

Lähde: Energiamarkkinavirasto
Källa: Energimarknadsverket
Source: Energy Market Authority


Päivitetty 21.12.2005

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 3. vuosineljännes 2005, Kuvio 11. Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin 1994-, c/kWh . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2005/03/ehkh_2005_03_2005-12-21_kuv_011.html