Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.9.2008

Energian kokonaiskulutus laski 4 prosenttia tammi-kesäkuussa

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 716 000 terajoulea tammi-kesäkuussa 2008, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Sähköä käytettiin 45 TWh:a eli lähes kaksi ja puoli prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät lähes 13 prosenttia verrattuna vuotta aiempiin päästöihin. Pohjoismaiden hyvä vesitilanne ja vesivoiman runsas tuotanto pienensivät fossiilisten polttoaineiden käyttöä sähkön tuotannossa, mistä johtuen päästöt pienenivät huomattavasti enemmän kuin energian kokonaiskulutus. Leuto talvi vähensi osaltaan lämmitysenergian tarvetta. Myös teollisuuden energian kulutus oli pienessä laskussa.

Fossiilisten polttoaineiden kulutus vähentyi runsaasti

Hiilen kulutus vähentyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 30 prosenttia (hiileen lasketaan mukaan kivihiili, koksi sekä masuuni- ja koksikaasu). Turvetta käytettiin 14 ja öljyä 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Maakaasun kulutus sen sijaan kasvoi 5 prosenttia. Puuperäisten polttoaineiden kulutus säilyi lähes viime vuoden tasolla. Sähkön nettotuonti kasvoi 12 ja vesivoiman tuotanto 20 prosenttia. Hyvä vesitilanne Ruotsissa ja Norjassa mahdollisti tuonnin kasvun. Myös vesivoiman tuotanto oli tammi-kesäkuussa suurimmillaan viimeiseen viiteen vuoteen. Suhteellisesti eniten kasvoi kuitenkin tuulivoima, kaikkiaan 63 prosenttia. Tuulivoiman osuus Suomen sähköstä on 0,3 prosenttia. Toisen päästökauppakauden alkaminen vuoden alussa heikensi fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kilpailuasemaa hiilidioksidipäästöttömiin energialähteisiin verrattuna.

Energian kokonaiskulutus, petajoulea (1 petajoule = 1000 terajoulea)

Lähteet: Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2008, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Tietoja julkaistaan myös työ- ja elinkeinoministeriön Energiakatsauksessa 2/2008.

Lisätietoja: Leena Timonen (09) 1734 2518, energia@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Matti Parkkinen

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 17.9.2008

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 2. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2008/02/ehkh_2008_02_2008-09-18_tie_001.html?ad=notify