Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.12.2009

Energian kokonaiskulutus laski 9 prosenttia tammi-syyskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus vuoden 2009 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana oli 950 petajoulea. Kulutus laski 9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Sähkönkulutus väheni samana aikana 10 prosenttia. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 6 prosentilla.

Energian kokonaiskulutus, petajoulea (1 petajoule = 1000 terajoulea)

Uusiutuvan energian osuus laskussa

Päästöjen määrä väheni energian kulutusta vähemmän, sillä fossiilisten energialähteiden osuus tuotannossa kasvoi uusiutuvien energialähteiden osuuden pienentyessä. Maakaasun kulutus laski 15 prosenttia ja öljyn 5 prosenttia, mutta hiilen (sisältäen kivihiilen, koksin, masuuni- ja koksikaasun) kulutus kasvoi 12 prosenttia. Näiden yhteenlaskettu osuus kokonaiskulutuksesta kasvoi 45 prosentista 47 prosenttiin. Turpeen kulutus väheni 28 prosenttia.

Edellisvuodesta pienentyneet vesivarastot vähensivät vesivoiman tuotantoa yli 20 prosentilla. Massa- ja paperiteollisuuden tuotannon väheneminen johti puupohjaisten polttoaineiden käytön pienenemiseen 22 prosentilla. Uusiutuvista energialähteistä tuulivoiman käyttö oli 16 prosentin kasvussa. Tuulivoimalla tuotettiin 0,4 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä.

Taantuman seurauksena etenkin teollisuuden sähkönkulutus väheni edellisvuodesta. Sähkön nettotuonti väheni 18 prosenttia tuonnin vähetessä 8 prosenttia ja sähkön viennin kasvaessa yli 70 prosenttia. Sähkön kokonaiskulutuksesta katettiin tuonnilla 16 prosenttia.

Hintakehitys epäyhtenäistä

Kivihiilen hinta oli koko tarkastelujakson tasaisessa laskussa. Myös maakaasun hinta laski kesään saakka kääntyen syksyn myötä loivaan nousuun. Raskaan ja kevyen polttoöljyn hinnat ovat kallistuneet vuodenvaihteesta raakaöljyn hinnannousun myötä. Liikennepolttoaineista moottoribensiinin hinta nousi kesään saakka. Dieselöljyn hinta sen sijaan on pysynyt vuodenvaihteen tasolla. Dieselöljyn hintaa painaa raskaan liikenteen kysynnän väheneminen sekä jalostamokapasiteetin ylitarjonta. Epäyhtenäisestä kehityksestä huolimatta näiden liikenne- ja voimalaitospolttoaineiden hinnat ovat selvästi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla.

Sähkön hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa oli syyskuussa laskenut alle puoleen vuotta aiemmasta. Vuoden 2008 joulukuusta laskua oli yli 20 prosenttia. Myös päästöoikeuksien hinnat ovat pysytelleet selvästi viimevuotista alempana. Halvimmillaan päästöoikeuksien hinnat olivat helmikuussa, mistä ne ovat nousseet noin 40 prosenttia nykyiselle tasolleen. Päästöoikeuksien hinnat ovat edelleen selkeästi edellisvuotta alemmalla tasolla.

Lähteet: Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2009, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio (09) 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 16.12.2009

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 3. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2009/03/ehkh_2009_03_2009-12-16_tie_001.html