Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuvaus

Energiatilinpito -tilasto tarkastelee energian tarjontaa ja käyttöä kansantaloudessa ja talouden ja ympäristön välillä. Energiatilinpidossa energian tarjonta ja käyttö esitetään kansantalouden tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulukoihin pohjautuen. Energian tuotannon ja käytön toimialoittainen tarkastelu on yksi EU:n ympäristötilinpidon osa-alueista. Ympäristötilinpidon perimmäinen päämäärä on ympäristön ja talouden vuorovaikutusten tilastollinen kuvaus, joka noudattaa pääosin kansantalouden tilinpidon peruskäsitteistöä ja luokituksia. Euroopan unionin asetus ympäristötilinpidosta (N:o 538/2014) velvoittaa jäsenmaita tilastoimaan ja raportoimaan energiatilinpidon vuosittain, ensimmäisen kerran vuonna 2017 koskien tilastovuosia 2014 ja 2015. Tilasto on osa YK:n ympäristötilinpitojärjestelmää (SEEA).

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiatilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-5725. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/entp/meta.html