Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.6.2015

Tehostetun tuen piirissä entistä useampi peruskoulun oppilas

Tehostettua tukea sai 40 500 peruskoulun oppilasta eli 7,5 prosenttia peruskoulun oppilaista syksyllä 2014. Määrä on 4,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin syksyllä 2011. Vuoden 2011 lakimuutoksen jälkeen tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus on kasvanut vuosittain. Erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus pysyi syksyllä 2014 edellisen vuoden tasolla, 7,3 prosentissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–2014, % 1)

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–2014, % 1)
1) Vuosien 1995–2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin.

Kaikkiaan 15 prosenttia peruskoulun oppilaista sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2014. Tehostetun tuen oppilaista poikia oli 65 prosenttia ja tyttöjä 35 prosenttia. Erityistä tukea saaneista poikia oli 69 ja tyttöjä 31 prosenttia. Syksyllä 2014 oppilaita peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetuksessa oli 542 900, joista poikia 51 prosenttia ja tyttöjä 49 prosenttia.

Peruskoulun erityisopetustilasto sisältää tietoja lähinnä tehostetusta ja erityisestä tuesta. Yleistä tukea saaneista oppilaista saadaan tietoa tarkastelemalla osa-aikaista erityisopetusta saaneiden määrää.

Erityisopetustilastoon liittyvät tietokantataulut mahdollistavat oppilaiden saaman tuen tarkastelun esimerkiksi alueittain ja opetuksen toteutuspaikan mukaan. Tietoja ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta on koottu tämän julkistuksen loppuun sekä liitetaulukkoon 9.

Kymenlaaksossa 19 prosenttia oppilaista sai erityistä tai tehostettua tukea, Lapissa 11 prosenttia

Tehostettua tai erityistä tukea saavien peruskoululaisten osuus vaihtelee maakuntien välillä. Suurimmat tehostetun tai erityisen tuen saajien joukot löytyvät Kymenlaaksosta ja Ahvenanmaalta, joissa oppilaista noin 19 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea. Pienimmät tuen saajien osuudet olivat Lapissa ja Kainuussa, molemmissa hieman yli 11 prosenttia.

Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus maakunnittain 2014, %

Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus maakunnittain 2014, %

Vuonna 2014 tehostettua tukea järjestettiin edellisvuotista enemmän kaikissa muissa maakunnissa paitsi Ahvenanmaalla. Pienoisesta laskusta huolimatta Ahvenanmaalla osuus pysyi suurimpana, 14 prosentissa. Manner-Suomessa tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus kaikista oppilaista vaihteli 5–9 prosentin välillä eri maakunnissa. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus oli pienin Kainuussa ja suurin Pohjanmaalla.

Erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus peruskoulun oppilaista vaihteli 5–11 prosentin välillä Manner-Suomen maakunnissa. Erityistä tukea saaneiden osuus oli pienin Keski-Pohjanmaalla ja suurin Kymenlaaksossa. Ahvenanmaalla erityistä tukea saaneiden osuus oli 5 prosenttia.

Kolme neljästä tehostetun tuen oppilaasta sai osa-aikaista erityisopetusta

Tehostettua tukea syksyllä 2014 saaneista oppilaista 75 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 57 prosentilla tukiopetusta ja 42 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja. Erityistä tukea saaneista oppilaista 38 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 34 prosentilla tukiopetusta ja 59 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja. Erityisen tuen oppilaista 27 prosentilla oli pidennetty oppivelvollisuus.

Erityistä tukea saaneista oppilaista 40 prosenttia sai opetuksensa kokonaan erityisryhmässä ja 19 prosenttia kokonaan yleisopetuksen ryhmässä. Erityisen tuen oppilaista 41 prosenttia sai osan opetuksestaan yleisopetuksen ryhmässä ja osan erityisryhmässä.

Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetuksessa erityistä tukea saaneista oppilaista 47 prosenttia opiskeli kaikissa aineissa yleisopetuksen oppimääriä. Oppilaista 14 prosentilla oli yksilöllistettyjä oppiaineiden oppimääriä yksi, 13 prosentilla kaksi tai kolme ja 21 prosentilla neljä tai enemmän. Toiminta-alueittain erityisen tuen oppilaista opiskeli 5 prosenttia. Opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain, jos oppilaan vaikean vamman tai sairauden vuoksi opetusta ei voida järjestää oppiaineittaisten oppimäärien mukaan.

23 prosenttia peruskoululaisista sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2013–2014

Lukuvuonna 2013–2014 osa-aikaista erityisopetusta sai 122 900 oppilasta, mikä oli 23 prosenttia syksyn 2013 peruskoululaisista. Osuus suureni hieman edellisestä lukuvuodesta.

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2013/2014, %

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2013/2014, %

Syksyllä 2013 osa-aikainen erityisopetus sisältyi 25 800 oppilaan tehostetun tuen ja 14 600 oppilaan erityisen tuen suunnitelmaan. Vähennyslaskun avulla voidaan päätellä, että osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2013–2014 saaneista 122 900 oppilaasta noin 82 500 sai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena.

Syksyllä 2013 tehostetun tuen oppimissuunnitelma oli tehty 35 000 oppilaalle ja erityisen tuen päätöksen oli saanut 39 600 oppilasta. Osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena, tehostettua tukea ja erityistä tukea saaneita oppilaita oli yhteensä noin 157 100 lukuvuonna 2013–2014, mikä on 29 prosenttia peruskoulujen syksyn 2013 oppilasmäärästä. Osuus on yhden prosenttiyksikön verran enemmän kuin syksyllä 2012.

Erityisopetusta saaneiden ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden määrä kasvanut ainakin viimeiset kymmenen vuotta

Tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista erityisopetusta saaneiden määrä on kasvanut ainakin vuodesta 2004 lähtien, jolloin tilastointi aloitettiin: vuonna 2004 erityisopetusta sai yhteensä 12 500, vuonna 2008 yhteensä 16 500 ja vuonna 2013 yhteensä 21 800 opiskelijaa. Erityisopetusta saaneiden osuus kaikista tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista oli samoina vuosina 5, 6 ja 8 prosenttia.

Vuonna 2013 nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen (oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen) opiskelijoita oli 131 820, joista 16 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Miesopiskelijoista 17 prosenttia ja naisopiskelijoista 14 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Kaiken kaikkiaan erityisopiskelijoista 59 prosenttia oli miehiä.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista suurin osa (86 %) opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskeli 13 prosenttia ja muissa ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa noin prosentti erityisopiskelijoista.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista 80 prosenttia opiskeli samassa ryhmässä (integroituina) muiden opiskelijoiden kanssa.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (273,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/erop/2014/erop_2014_2015-06-11_tie_001_fi.html