Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.4.2015

Eduskuntavaaleissa 2015 yhteensä 2 146 ehdokasta

Korjattu 10.4.2015 klo 12:30. Korjatut kohdat merkitty punaisella.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleihin asetettiin yhteensä 2 146 ehdokasta, mikä on 169 ehdokasta vähemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Eduskuntavaaleihin osallistuu 15 rekisteröityä puoluetta. Rekisteröidyistä puolueista Sinivalkoinen rintama ei asettanut ehdokkaita vaaleihin. Vaaleihin osallistuvia puolueita on kaksi vähemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon eduskuntavaalien 2015 ehdokasasettelusta.

Miesten ja naisten osuus ehdokkaista eduskuntavaaleissa 1970–2015 (%)

Miesten ja naisten osuus ehdokkaista eduskuntavaaleissa 1970–2015 (%)

Kaikista ehdokkaista 73,7 prosenttia on nykyiseen eduskuntaan valittujen puolueiden (KOK, SDP, PS, KESK, VAS, RKP, VIHR, KD) asettamia. Eniten puolueista, joilla ei ole kansanedustajaa nykyisessä eduskunnassa, asetti ehdokkaita Itsenäisyyspuolue ( 151  ehdokasta) ja vähiten Köyhien asialla KA (5 ehdokasta). Puolueiden ulkopuolisia ehdokkaita asetettiin koko maassa 31 kappaletta.

Eduskuntavaalien ehdokkaista enemmistö on aina ollut miehiä. Vuoden 2015 eduskuntavaalien ehdokkaista on miehiä 1 301 ja naisia 845. Naisten osuus ehdokkaista on siten 39,4 prosenttia, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna naisehdokkaiden osuus puolueen ehdokkaista väheni 3 eduskuntapuolueella. Eniten naisehdokkaiden osuus väheni Suomen Keskustalla, 1,4 prosenttiyksikköä. Eniten naisehdokkaiden osuus nousi Vihreällä liitolla, 4,5 prosenttiyksikköä. Eduskuntapuolueiden ehdokkaista naisten osuus on pienin Perussuomalaisilla (35,3  prosenttia ehdokkaista) ja suurin Vihreällä liitolla (56,3 prosenttia ehdokkaista).

Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on 45,8 vuotta, miesehdokkaiden 46,1 ja naisehdokkaiden 45,2 vuotta. Ehdokkaista 1 353 on 40 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia. Ehdokkaista 75 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia on 18 ja 25 vuotta täyttäneitä tai sitä nuorempia yhteensä 111. Ehdokkaan ikä on ikä vaalipäivänä.

Valtakunnallinen ehdokasrekisteri on julkaistu Oikeusministeriön internet-sivulla (www.vaalit.fi). Tarkemmat tiedot eduskuntavaalien ehdokkaista löytyvät katsauksesta: Ehdokkaiden tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2015.

Ehdokkaiden lukumäärä sukupuolen mukaan puolueittain eduskuntavaaleissa 2015

Puolue Yhteensä Miehet Naiset
Yhteensä 2 146 1 301 845
  Kansallinen
  Kokoomus
  KOK
214 115 99
  Suomen Sosiali-
  demokraattinen Puolue
  SDP
216 114 102
  Perussuomalaiset
  PS
215 139 76
  Suomen
  Keskusta
  KESK
216 130 86
  Vasemmistoliitto
  VAS
216 123 93
  Vihreä
  liitto
  VIHR
208 91 117
  Suomen ruotsalainen
  kansanpuolue
  RKP
104 58 46
  Suomen
  Kristillisdemokraatit
  KD
193 105 88
  Suomen
  Työväenpuolue
  STP
33 28 5
  Itsenäisyyspuolue
  IP
151 116 35
  Köyhien Asialla
  KA
5 - 5
  Piraattipuolue 123 107 16
  Muutos 2011 72 56 16
  Suomen Kommunistinen
  Puolue
  SKP
112 68 44
  Kommunistinen
  Työväenpuolue
  KTP
30 26 4
  Valitsijayhdistykset 31 22 9
  Muut 7 3 4

Lähde: Eduskuntavaalit 2015, ehdokasasettelu, äänioikeutettujen ja ehdokkaiden analyysi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (506,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6252. ehdokasasettelu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/evaa/2015/01/evaa_2015_01_2015-04-10_tie_001_fi.html