Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvaus

Hallinto-oikeuksien toimintaa kuvaavassa tilastossa on tietoja ratkaistuista asioista asian laadun mukaan sekä ratkaisuun kuluneesta ajasta. Hallinto-oikeudet (entiset lääninoikeudet) käsittelevät ja ratkaisevat viranomaisten päätöksistä tehtyjä hallinto-oikeudellisia valituksia, hallintoriita-asioita ja muita niiden toimivaltaan kuuluvia asioita. Suurin osa hallinto-oikeuksien ratkaisemista asioista koskee sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä verotusta. Seuraavaksi eniten hallinto-oikeuksien käsiteltäväksi tulee ulkomaalaisasioita sekä taloudellista toimintaa, liikennettä ja viestintää koskevia asioita. Kukin hallinto-oikeus käsittelee hallintolainkäyttöasiat yhden tai useamman maakunnan alueella. Eräiden asiaryhmien oikeuskäsittely on keskitetty vain yhteen hallinto-oikeuteen. Esimerkiksi arvonlisäveroasiat ja turvapaikka-asiat käsitellään Helsingin hallinto-oikeudessa ja ympäristönsuojelulain sekä vesilain mukaiset asiat Vaasan hallinto-oikeudessa.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Hallinto-oikeuksien ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1298. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/haloikr/meta.html