Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

I statistiken som beskriver förvaltningsdomstolarnas verksamhet finns uppgifter om avgjorda mål och ärenden efter art och om den tid som använts för avgörandet. Förvaltningsdomstolarna (tidigare länsrätter) behandlar och avgör förvaltningsrättsliga besvär över olika myndigheters beslut, förvaltningsrättsliga mål och ärenden och andra ärenden inom sin jurisdiktion. Merparten av de mål och ärenden förvaltningsdomstolarna avgör gäller social- och hälsovård samt beskattning. Näst mest mål och ärenden som förvaltningsdomstolarna upptar till behandling gäller utlänningar samt ekonomisk verksamhet, trafik och kommunikation. Varje förvaltningsdomstol behandlar förvaltningsprocessärenden inom ett eller flera landskap. Rättsbehandlingen av vissa grupper av ärenden har koncentrerats till en och samma förvaltningsdomstol. Till exempel ärenden som gäller mervärdesskatt och asylsökande behandlas i Helsingfors förvaltningsdomstol medan Vasa förvaltningsdomstol har hand om ärenden enligt miljövårdslagen och vattenlagen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förvaltningsdomstolars avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1301. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/haloikr/meta_sv.html