Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Tietokoneiden käyttö yrityksissä

Kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä 98 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä tietokoneita. Tietokone oli käytössä kaikissa vähintään 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Pienimmässä tutkitussa kokoluokassa tietokoneen käyttö oli hiukan harvinaisempaa, mutta oli sielläkin käytössä 97 prosentilla yrityksistä.

Toimialoittain tarkasteltuna ainoastaan majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimiala jää tietokoneen käytössä 91 prosenttiin. Tietokoneita käyttävistä vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä noin 40 prosentissa tietokoneita käytti työssään koko henkilöstö (Kuvio 1). Vähintään puolet henkilöstöstä käytti tietokoneita 61 prosentissa ja vähintään neljännes 75 prosentissa yrityksistä.

Lukuja toisinpäin tarkasteltuna voidaan todeta, että 25 prosentissa yrityksissä tietokoneen käyttäjien määrä jää alle neljännekseen henkilökunnasta.

Kaikkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä 69 prosenttia käytti tietokonetta työssään (Kuvio 13). Toimialoittain tarkasteltuna useimmin henkilökunta käyttää tietokonetta työssään informaation ja viestinnän (99%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (97%) toimialoilla. Harvimmin henkilöstö käyttää tietokonetta rakentamisen toimialalla, jossa 38 prosenttia työntekijöistä käyttää työssään tietokonetta.

Suuruusluokittain tarkasteltuna erot eivät käyttäjämäärissä ole niin suuria kuin monissa muissa vertailuissa yritysten tietotekniikankäyttöä koskien. Suurimpien vähintään 100 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöistä 74 prosenttia käyttää tietokonetta työssään, mutta kolmessa pienimmässä 5-49 henkilöä työllistävissä kokoluokissa tietokonetta työssään käyttävien työntekijöiden osuus vaihtelee varsin vähän, 58 ja 62 prosentin välillä.

Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä oli käytössä 14 prosentissa vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä (Kuvio 14). Toimialoittain tarkasteltuna tällainen oli käytössä huomattavan usein informaation ja viestinnän toimialalla, 60 prosentilla yrityksistä. Seuraavaksi yleisin avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä oli vähittäiskaupassa, 21 prosentilla yrityksistä.


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 17.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2009, 2. Tietokoneiden käyttö yrityksissä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2009/icte_2009_2009-12-17_kat_002_fi.html