Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Tietokoneiden käyttö yrityksissä

Lähes kaikki vähintään kymmenen henkilöä työllistävät yritykset ilmoittavat käyttävänsä tietokoneita keväällä 2010. Tietokone oli käytössä kaikissa vähintään 20 henkeä työllistävissä yrityksissä.

Toimialoittain tarkasteltuna ainoastaan majoitus- ja ravitsemistoiminnan ja kuljetuksen ja varastoinnin toimialat jäävät tietokoneen käytössä 1–2 prosenttiyksikköä alle 100 prosentin. Vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä 39 prosentissa tietokoneita käytti työssään koko henkilöstö (Liitekuvio 3). Vähintään puolet henkilöstöstä käytti tietokoneita 60 prosentissa ja vähintään neljännes 74 prosentissa yrityksistä.

Lukuja toisinpäin tarkasteltuna voidaan todeta, että 26 prosentissa yrityksissä tietokoneen käyttäjien määrä jää alle neljännekseen henkilökunnasta.

Kaikkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä 71 prosenttia käytti tietokonetta työssään (Liitekuvio 4). Toimialoittain tarkasteltuna useimmin henkilökunta käyttää tietokonetta työssään informaation ja viestinnän (99%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (97%) toimialoilla. Harvimmin henkilöstö käyttää tietokonetta rakentamisen toimialalla, jossa 38 prosenttia työntekijöistä käyttää työssään tietokonetta.

Suurimpien vähintään 100 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöistä 75 prosenttia käyttää tietokonetta työssään. Pienemmissä 10–99 henkilöä työllistävissä kokoluokissa tietokonetta työssään käyttävien työntekijöiden osuus vaihtelee 59:stä 69 prosenttiin.

Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä oli käytössä 18 prosentissa vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä (Liitekuvio 5). Toimialoittain tarkasteltuna tällainen oli käytössä huomattavan usein informaation ja viestinnän toimialalla, 55 prosentilla yrityksistä. Seuraavaksi yleisin avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä oli vähittäiskaupassa ja hallinto ja tukipalveluissa, 21 prosentilla yrityksistä.


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 25.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2010, 2. Tietokoneiden käyttö yrityksissä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2010/icte_2010_2010-11-25_kat_002_fi.html