Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Tietoturva

Kaikista yrityksistä 37 prosentilla oli virallinen suunnitelmallisesti arvioitu ja uudistettava tietoturvapolitiikka (Liitekuvio 52). Suuruusluokittain tarkasteltuna tietoturvapolitiikan yleisyys vaihtelee pienimmän tarkastellun kokoluokan 29 prosentista suurimpien yritysten 72 prosenttiin. Toimialoittain tarkasteltuna virallinen tietoturvapolitiikka oli yleisimmin informaation ja viestinnän (66 %) sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (60 %) toimialoilla ja harvimmin majoitus- ja ravintolatoiminnan (14 %) ja rakentamisen (16 %) toimialoilla.

Niissä yrityksissä, joissa tietoturvapolitiikka oli, huomioitiin varsin kattavasti kysytyt tietoturvaan liittyvät mahdolliset ongelmatilanteet. Tiedon tuhoutumisen tai vahingoittumisen huomioi 94 prosenttia, luottamuksellisen tiedon paljastumisen 81 prosenttia ja katkokset tieto- ja viestintäpalveluissa ulkopuolisen hyökkäyksen vuoksi 75 prosenttia näistä yrityksistä (Liitekuvio 53).

Yritykset yrittävät saada työntekijät tiedostamaan tietoturvaa koskevat velvollisuutensa yleisimmin vapaaehtoisella koulutuksella tai saattamalla informaatiota saataville (74 %). Sopimuksella, esimerkiksi työsopimuksen osana, tietoturvan huomioi 31 prosenttia ja pakollisella koulutuksella vain 13 prosenttia yrityksistä (Liitekuvio 54).

Kaikista yrityksistä 29 prosenttia oli kohdannut jonkin kysytyistä tietoturvan ongelmista edellisen vuoden aikana (Liitekuvio 56). Selvästi yleisimmin yritykset kohtasivat laite- tai ohjelmavikojen aiheuttamia palvelukatokoksia tai tietojen tuhoutumista (26 %). Muut kysytyt ongelmat liittyivät ulkopuolisten tahalliseen vahingolliseen toimintaan tai oman henkilökunnan toimintaan ja näitä ongelmia ilmoitettiin varsin vähän, 1–3 prosenttia yrityksissä (Liitekuvio 55).

Yrityksistä 52 prosenttia pyrki ylläpitämään tietoturvaa vahvalla salasanasuojauksella ja 8 prosenttia elektronisella avainlaitteella (Liitekuvio 57). Jompaakumpaa näistä vahvoista tunnistamisen tavoista käytti 53 prosenttia yrityksistä.

Dataa varmuuskopiointia käyttöpaikan ulkopuolelle käytti 63 prosenttia ja loki-tiedostoihin tapahtumia tallensi tietoturvatapahtumien analysoimista varten 47 prosenttia yrityksistä.


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 25.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2010, 6. Tietoturva . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2010/icte_2010_2010-11-25_kat_006_fi.html