Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Internet yrityksissä

2.1 Internet-yhteydet

Suomessa käytännössä kaikilla yrityksillä on internet-yhteys. Internet-yhteyksien nopeudet kehittyvät kuitenkin jatkuvasti.

Kaikista yrityksistä 47 prosentilla oli kiinteä internet-yhteys, jonka nopeus on vähintään 100 Mbit/s. Yritysten koon mukaan tarkasteltuna vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä näin nopeita yhteyksiä oli 78 prosentilla, ja pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävissä yrityksissä 36 prosentilla.

Kuvio 1. Kiinteän internet-yhteyden nopeus vähintään 100 Mbit/s

Kuvio 1. Kiinteän internet-yhteyden nopeus vähintään 100 Mbit/s
Osuus luokan yrityksistä.

Vuodesta 2010 niiden yritysten määrä, joilla on vähintään 100 Mbit/s nopeudella toimiva yhteys, on lisääntynyt 11 prosentista vuoden 2020 47 prosenttiin.

Kuvio 2. Yrityksellä vähintään 100 Mbit/s nopeudella toimiva kiinteä internet-yhteys 2010-2020

Kuvio 2. Yrityksellä vähintään 100 Mbit/s nopeudella toimiva kiinteä internet-yhteys 2010-2020
Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä.

2.2 Internetin käyttö

Vähintään kymmenen henkilöä työllistävien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä 81 prosenttia käytti työssään tietokonetta, jossa on internet-yhteys. Toimialoittain tarkasteltuna useimmin henkilökunta käyttää työssään tällaista tietokonetta informaation ja viestinnän (100%) sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (99%) toimialoilla. Harvimmin henkilöstö käyttää tällaista tietokonetta majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla (68%).

Suuruusluokittain tarkasteltuna suurimpien vähintään 100 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöistä 83 prosenttia käyttää työssään tietokonetta, jossa on internet-yhteys, ja pienemmissä kokoluokissa sellaista työssään käyttävien työntekijöiden osuus on 73–79 prosenttia.

Kuvio 3. Henkilöstön internetin käyttö

Kuvio 3. Henkilöstön internetin käyttö
Internet-yhteydellä varustettua tietokonetta työssään käyttävien osuus luokan yhteenlasketusta henkilökunnasta.

Yrityksistä 60 prosentissa koko henkilöstö käytti työssään tietokonetta, jossa oli internet-yhteys. Vähintään puolet henkilöstöstä käytti tällaista tietokonetta 76 prosentissa yrityksistä ja vähintään neljännes 87 prosentissa yrityksistä.

2.3 Video- ja äänipuhelusovellukset

Kaikista yrityksistä 73 prosenttia käytti internetissä toimivia video- tai äänipuhelusovelluksia. Yritysten koon mukaan tarkasteltuna vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä video- tai äänipuhelusovelluksia käytti 97 prosenttia, ja pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävissä yrityksissä 65 prosenttia yrityksistä.

Internetissä toimivien video- tai äänipuhelusovelluksien käyttö on yleisintä informaation ja viestinnän (98%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (94%) toimialoilla. Harvimmin näitä sovelluksia käytetään majoitus- ja ravitsemistoiminnan (47%) ja rakentamisen (56%) toimialoilla.

Kuvio 4. Video- tai äänipuhelusovellusten käyttö yrityksissä

Kuvio 4. Video- tai äänipuhelusovellusten käyttö yrityksissä
Osuus luokan yrityksistä.

2.4 Chat-palvelu asiakaspalvelussa

Kaikista yrityksistä 14 prosentilla oli chat-palvelu asiakaspalvelua varten. Yritysten koon mukaan tarkasteltuna vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä chat-palvelu oli 30 prosentilla ja pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävissä yrityksissä 10 prosentilla yrityksistä.

Chat-palvelujen käyttö asiakaspalvelussa on yleisintä informaation ja viestinnän (28%), hallinto- ja tukipalvelujen (24%), tukkukaupan (21%) ja vähittäiskaupan (19%) toimialoilla. Harvimmin chat-palvelua käytetään rakentamisen (5%) ja kuljetuksen ja varastoinnin (6%) toimialoilla.

Chat-palvelu jossa henkilö vastaa asiakkaalle oli 11 prosentilla yrityksistä ja palvelu, jossa automatisoitu chatbot vastaa asiakkaalle, oli kuudella prosentilla yrityksistä.

Kuvio 5. Yrityksellä chat-palvelu

Kuvio 5. Yrityksellä chat-palvelu
Osuus luokan yrityksistä.

2.5 Sosiaalinen media

Sosiaalinen media määriteltiin tässä tutkimuksessa seuraavasti: sosiaalista mediaa käyttäväksi yritykseksi katsotaan sellainen, jolla on sosiaalisessa mediassa käyttäjäprofiili, käyttäjätili tai käyttölisenssi, riippuen sosiaalisen median vaatimuksista ja tyypistä.

Sosiaalista mediaa käyttää 75 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä. Toimialoittain sosiaalinen media on yleisimmin käytössä vähittäiskaupan (96%) ja informaation ja viestinnän toimialalla (95%) ja harvimmin rakentamisen toimialalla 43 prosentissa yrityksistä. Pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 70 prosenttia ja suurimmista yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä 95 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa.

Sosiaalista mediaa käyttävien yritysten lukumäärä on lisääntynyt kuudessa vuodessa 37 prosenttiyksiköllä.

Kuvio 6. Sosiaalisen median käyttö yrityksissä

Kuvio 6. Sosiaalisen median käyttö yrityksissä
Käytössä joitain seuraavista: yhteisöpalvelut, blogit tai mikroblogit, multimediasisältöjen jakaminen, Wiki-pohjaiset tiedon jakamisen työkalut, osuus luokan yrityksistä.

Kuvio 7. Sosiaalisen median käyttö 2013-2020

Kuvio 7. Sosiaalisen median käyttö 2013-2020
Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Kysytyistä sosiaalisen median tyypeistä yleisimmin yritykset käyttivät yhteisöpalveluita, joita käytti 74 prosenttia yrityksistä. Multimedian jakamiseen tarkoitettua mediaa (esim. Instagram, YouTube, SlideShare) käytti 45 prosenttia, blogeja tai mikroblogeja 22 prosenttia ja wiki-pohjaisia tiedon jakamisen työkaluja 7 prosenttia yrityksistä. Vuodesta 2013 on yhteisöpalvelujen käyttö lisääntynyt 40 prosenttiyksikköä.

Kuvio 8. Yritysten käyttämät sosiaalisen median tyypit 2013-2020

Kuvio 8. Yritysten käyttämät sosiaalisen median tyypit 2013-2020
Osuus kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Yhteisöpalvelujen käyttö on yleisintä informaation ja viestinnän (95%) ja vähittäiskaupan (94%) toimialoilla. Myös muiden sosiaalisen median tyyppien käyttö on selvästi yleisintä informaation ja viestinnän toimialalla, jossa blogeja ja mikroblogeja käyttää 72 prosenttia, multimedian jakamisen mediaa 77 prosenttia ja wiki-pohjaisen tiedon jakamista 34 prosenttia yrityksistä. Sosiaalinen media on otettu käyttöön laajalti eri toimialoilla ja esimerkiksi multimedian jakamista käytetään varsin yleisesti myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan (66%), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (62%), tukkukaupan (60%), hallinto- ja tukipalveluiden (48%), teollisuuden (46%) ja vähittäiskaupan (45%) toimialoilla. (Liitetaulukko 2).


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2020, 2. Internet yrityksissä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2020/icte_2020_2020-12-03_kat_002_fi.html