Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Pilvipalvelut

Pilvipalvelut on tässä tutkimuksessa määritelty seuraavasti: pilvipalveluilla tarkoitetaan tässä tietotekniikkapalveluita, joita käytetään verkkopalveluina internetissä (mukaan lukien VPN). Palvelut voivat olla esim. sovelluksia, laskentaresursseja tai tallennustilaa, jossa palvelulla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

  • tuotetaan palvelun tarjoajan palvelimilta

  • on helposti skaalautuva tarpeen mukaan (esim. käyttäjien määrä, tallennuskapasiteetti)

  • voidaan käyttää itsepalveluna (ainakin palvelun ensimmäisen käyttöönoton jälkeen)

  • maksetaan käytön mukaan (yleensä käyttäjämäärän tai käytetyn kapasiteetin mukaan)

Maksullisia pilvipalveluja käyttää 75 prosenttia yrityksistä. Toimialoittain pilvipalvelut ovat yleisimmin käytössä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (95%) ja informaation ja viestinnän (95%) toimialoilla ja harvimmin vähittäiskaupan toimialalla 44 prosentilla yrityksistä. Pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 70 prosenttia ja suurimmista yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä 92 prosenttia käyttää pilvipalveluita.

Kuvio 9. Pilvipalvelun käyttö

Kuvio 9. Pilvipalvelun käyttö
Osuus luokan yrityksistä.

Pilvipalveluiden käytön yleisyys on lisääntynyt kuudessa vuodessa 24 prosenttiyksiköllä, vuoden 2014 51 prosentista vuoden 2020 75 prosenttiin yrityksistä.

Kuvio 10. Pilvipalvelun käyttö yrityksissä 2014-2020

Kuvio 10. Pilvipalvelun käyttö yrityksissä 2014-2020
Osuus kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Kysytyistä pilvipalveluista yleisimmin yritykset käyttivät sähköpostia (64%), tiedostojen tallennusta (59%) ja toimisto-ohjelmia (59%). Myös kirjanpitosovellusten (44%), yrityksen tietokantojen ylläpito (43%) ja asiakkuuden hallinta (31%) olivat yleisiä pilvipalvelujen käyttötarkoituksia. Laskentatehoa sovellusten ajamiseen pilvipalveluna käytti 18 prosenttia yrityksistä. (Liitetaulukko 3).

Kuvio 11. Käytetyt pilvipalvelut

Kuvio 11. Käytetyt pilvipalvelut
Osuus kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Pilvipalvelut voidaan jakaa julkiseen ja yksityiseen pilveen. Julkisella pilvellä tarkoitetaan, että palvelun käyttäjä ostaa palvelun samoilta palvelimilta kuin muutkin palveluntarjoajan asiakkaat. Yksityisellä pilvellä tarkoitetaan puolestaan palvelimia, joista palvellaan vain tiettyä yritystä.

Julkista pilveä käytti 68 prosenttia kaikista yrityksistä eli suurin osa pilveä käyttävistä yrityksistä. Käytön yleisyys vaihtelee vähittäiskaupan toimialan 41 prosentista informaation ja viestinnän ja ammatillisen tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialojen 91 prosenttiin ja suuruusluokittain pienimpien yritysten 64 prosentista suurimpien yritysten 82 prosenttiin.

Kuvio 12. Julkisen pilvipalvelun käyttö

Kuvio 12. Julkisen pilvipalvelun käyttö
Palveluntuottajan palvelimet ovat jaetussa käytössä ja useita asiakkaita palvellaan samoilla palvelimilla, osuus luokan yrityksistä.

Yksityistä pilveä käytti 27 prosenttia yrityksistä. Toimialoista informaation ja viestinnän toimiala erottuu muita yleisemmin yksityistä pilveä käyttävänä 56 prosentin osuudella. Suuruusluokittain tarkasteltuna suuret yritykset käyttävät yksityistä pilveä selvästi yleisemmin kuin pienemmät yritykset. Suurista vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä yksityistä pilveä käytti 58 prosenttia, 50–99 henkeä työllistävistä 42 prosenttia ja 20–49 henkeä työllistävistä vielä 30 prosenttia ja pienimmästä kokoluokasta 18 prosenttia.

Kuvio 13. Yksityisen pilvipalvelun käyttö

Kuvio 13. Yksityisen pilvipalvelun käyttö
Palveluntuottajan palvelimet, jotka on varattu vain tietyn asiakkaan käyttöön, osuus luokan yrityksistä.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2020, 3. Pilvipalvelut . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2020/icte_2020_2020-12-03_kat_003_fi.html