Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Automaatio ja robotiikka

Automaatiota ja robotiikkaa lähestyttiin tässä tutkimuksessa kysymällä yrityksiltä muutamia kysymyksiä teollisuus- ja palvelurobotiikasta sekä 3D-tulostamisesta.

3D-tulostus (kolmiulotteinen tulostus) on tietokoneella tehdyn mallin tulostamista fyysiseksi esineeksi erityisellä 3D-tulostimella.

3D-tulostamista käytti seitsemän prosenttia yrityksistä vuonna 2019. Yleisimmin sitä käytettiin teollisuuden (20%), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (15%) ja informaation ja viestinnän (10%) toimialoilla. 3D-tulostusta teki itse neljä prosenttia ja palveluna sitä osti viisi prosenttia yrityksistä. (Liitetaulukko 5).

3D-tulostusta käytettiin selvästi yleisimmin prototyyppien tai mallien tekemiseen yrityksen omaan käyttöön (78%). Yrityksen tuotannossa käytettäviä tulosteita teki 33 prosenttia, muille myytäviä prototyyppejä tai malleja 25 prosenttia ja myytäviä tuotteita 16 prosenttia 3D-tulostusta tekevistä yrityksistä.

Kuvio 17. 3D-tulostuksen käyttötarkoitukset vuonna 2019

Kuvio 17. 3D-tulostuksen käyttötarkoitukset vuonna 2019
Osuus kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä, jotka käyttivät 3D-tulostusta.

Robotit määriteltiin kyselyssä seuraavasti:

  • Teollisuusrobotti on automaattisesti ohjattava ja uudelleen ohjelmoitavissa oleva monikäyttöinen mekaaninen laite, jossa on vähintään kolme ohjelmoitavaa liikeakselia ja jota käytetään teollisuusautomatiikassa.

  • Palvelurobotti on mekaaninen laite, joka on osin autonominen ja kykenee toimimaan monimutkaisessa ja muuttuvassa ympäristössä, joka saattaa vaatia vuorovaikutusta ihmisten, esineiden tai muiden laitteiden kanssa.

Robotteja käyttää 10 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin robotteja käytettiin teollisuuden (32%) ja vähittäiskaupan (12%) toimialoilla. Teollisuusrobotteja oli kahdeksalla prosentilla ja palvelurobotteja kolmella prosentilla yrityksistä. (Liitetaulukko 6).

Palvelurobotteja käytettiin selvästi yleisimmin varastonhallinnassa (52%). Kuljettamisessa palvelurobotteja käytti 40 prosenttia, siivous- ja jätteidenkäsittelytehtävissä 32 prosenttia ja valvonta-, turvallisuus- tai tarkastustehtävissä 16 prosenttia niistä yrityksistä, jotka käyttivät palvelurobotteja.

Kuvio 18. Palvelurobottien käyttötarkoitukset

Kuvio 18. Palvelurobottien käyttötarkoitukset
Osuus kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä, jotka käyttivät palvelurobotteja.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2020, 5. Automaatio ja robotiikka . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2020/icte_2020_2020-12-03_kat_005_fi.html