Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Tietotekniikkataidot, rekrytointi ja palvelujen osto

Tietotekniikka ja siihen liittyvä osaaminen ovat yrityksissä luonnollisesti suuressa merkityksessä digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Osaamiselle syntyvään haasteeseen voidaan vastata rekrytoimalla, kouluttamalla tai ostamalla palveluita.

Yrityksistä 28 prosentilla oli omassa henkilökunnassaan tietotekniikka-ammattilaisia keväällä 2020.

Vuoden 2019 aikana tietotekniikka-ammattilaisia oli rekrytoinut tai yrittänyt rekrytoida 13 prosenttia yrityksistä. Erityisen usein rekrytoitiin informaation ja viestinnän toimialan yrityksissä (66%) ja vähintään sata henkilöä työllistävissä yrityksissä (39%). Vaikeuksia tietotekniikka-ammattilaisille tarkoitettujen työpaikkojen täyttämisessä oli vuonna 2019 kohdannut 59 prosenttia rekrytoivista yrityksistä. Niiden yritysten määrä, joilla on ollut vaikeuksia avointen tietotekniikka-ammattilaisten työpaikkojen täyttämisessä, kääntyi laskuun edellisten vuosien nousun jälkeen.

Kuvio 19. Yrityksen omassa henkilöstössä tietotekniikka-ammattilaisia

Kuvio 19. Yrityksen omassa henkilöstössä tietotekniikka-ammattilaisia
Osuus luokan yrityksistä.

Kuvio 20. Tietotekniikka ammattilaisten avoimen työpaikan täytössä vaikeuksia 2013-2019

Kuvio 20. Tietotekniikka ammattilaisten avoimen työpaikan täytössä vaikeuksia 2013-2019
Osuus kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä, jotka rekrytoivat tai yrittivät rekrytoida tietotekniikka-ammattilaisia.

Tietotekniikka-ammattilaisten rekrytointiongelmia kokeneilta yrityksiltä kysytyistä ongelmien syistä yleisin oli puute relevantista työkokemuksesta (81%). Myös puute relevantista tietotekniikka-alan koulutuksesta oli syy rekrytoinnin ongelmiin 63 prosentille rekrytoivista yrityksistä. Hakemuksista oli puutetta 64 prosentilla rekrytoivista yrityksistä ja 53 prosentin mielestä hakijoiden palkkatoiveet olivat liian korkeat.

Kuvio 21. Tietotekniikka-ammattilaisten rekrytoinnin ongelmien syyt vuonna 2019

Kuvio 21. Tietotekniikka-ammattilaisten rekrytoinnin ongelmien syyt vuonna 2019
Osuus kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä, joilla oli ongelmia tietotekniikka-ammattilaisten rekrytoinnissa.

Tietotekniikkakoulutuksen tarjonta omalle henkilökunnalle on hyvin tavallista yrityksissä. IT ammattilaisille koulutusta tarjosi 56 prosenttia kaikista niistä yrityksistä, joilla on omassa henkilöstössään IT-ammattilaisia. Muulle henkilöstölle tietotekniikkakoulutusta tarjosi 36 prosenttia kaikista yrityksistä.

Yritykset ostivat tietotekniikkapalveluja hyvin yleisesti yrityksen ulkopuolelta. Yrityksistä 77 prosenttia osti tietotekniikkaan liittyviä palveluita.


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2020, 6. Tietotekniikkataidot, rekrytointi ja palvelujen osto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2020/icte_2020_2020-12-03_kat_006_fi.html