Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.4.2006

Vuosina 2002-2004 puolella teollisuusyrityksistä innovaatiotoimintaa, palvelualojen yrityksistä noin joka kolmannella

Vuosina 2002-2004 innovaatiotoimintaa harjoitti kaikkiaan 43 prosenttia yrityksistä, tuoteinnovaatioita oli 30 prosentilla ja prosessi-innovaatioita 28 prosentilla. Teollisuusyrityksistä innovaatiotoimintaa harjoitti puolet mainitulla ajanjaksolla. Tuoteinnovaatioita oli 34 prosentilla, prosessi-innovaatioita 31 prosentilla ja innovaatioihin tähtääviä projekteja 32 prosentilla yrityksistä. Kaikkiaan 14 prosentilla teollisuusyrityksistä oli näitä kaikkia innovaatiotoiminnan osatekijöitä eli tuote- ja prosessi-innovaatioita sekä muita innovaatioprojekteja. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään tutkimukseen, jossa yrityksiltä tiedusteltiin innovaatioihin liittyvää toimintaa (tutkimus kattoi tarkasteltujen toimialojen vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset).

Palvelualojen yrityksistä innovaatiotoimintaa harjoitti 37 prosenttia vuosina 2002-2004. Tavara- tai palveluinnovaatioita oli joka neljännellä yrityksellä, myös prosessi-innovaatioita oli neljäsosalla yrityksistä. Innovaatioihin tähtääviä projekteja oli viidesosalla yrityksistä. Kymmenellä prosentilla palvelualojen yrityksistä oli näitä kaikkia innovaatiotoiminnan osatekijöitä.

Teollisuuden toimialoista innovaatiotoimintaa oli suhteellisesti eniten elintarviketeollisuudessa, tekstiilien valmistuksessa, kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa sekä instrumenttien valmistuksessa. Näistä kullakin toimialalla noin kahdella kolmesta yrityksestä oli ollut innovaatiotoimintaa. Palvelualoista innovaatiotoiminta oli yleisintä tietojenkäsittelypalveluissa, missä 67 prosenttia yrityksistä harjoitti innovaatiotoimintaa vuosina 2002-2004.

Innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tavara tai palvelu tai yrityksen käyttöönottama uusi tai olennaisesti parannettu prosessi. Innovaatiotoimintaa harjoittaneiksi yrityksiksi on laskettu innovaatioita tehneiden yritysten lisäksi ne, joilla oli ollut innovaatioiden kehittämiseen tähtääviä, joko edelleen tarkastelujakson jälkeen jatkuneita tai jo tarkastelujaksolla keskeytyneitä projekteja.

Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2002-2004, osuus yrityksistä

Vuosina 2002-2004 merkittävällä osalla, 45 prosentilla, innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä oli ollut innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä. Innovaatioyhteistyötä tehdään eniten oman konsernin yritysten, laitteiden ja materiaalien toimittajien sekä asiakkaiden kanssa. Konserniin kuuluneista innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä 41 prosenttia piti yhteistyötä oman konsernin muiden yritysten kanssa merkittävänä. Noin kolmasosa yrityksistä katsoo asiakkaiden kanssa tehtävän yhteistyön merkittäväksi ja laitteiden ja materiaalin toimittajien kanssa tehtävän yhteistyön katsoo merkittäväksi 27 prosenttia yrityksistä. Suurin osa innovaatiotoimintaan liittyvästä yhteistyöstä vuosina 2002-2004 tapahtui kotimaisten kumppaneiden kanssa, mutta huomattavalla osalla yrityksiä on yhteistyökumppaneita myös muissa EU-maissa sekä Yhdysvalloissa.

Tarkemmat tiedot julkaisussa Innovaatiotutkimus 2004 (ilmestyy syksyllä 2006).

Lähde: Innovaatiotutkimus 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2004/inn_2004_2006-04-19_tie_001.html