Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 23. Innovaatiotoiminnan julkinen rahoitus toimialan mukaan 2006–2008, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä

Toimiala Paikallis- tai alueviranomaiset Valtio Euroopan unioni (EU) EU:n puiteohjelmat Tukea
saaneet
% % % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 0,0 41,3 0,0 0,0 41,3
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 10,7 13,4 10,1 1,6 27,4
Tekstiilien valmistus 8,1 52,7 8,1 0,0 52,7
Vaatteiden valmistus 8,2 32,1 8,2 8,2 32,1
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,0 41,5 0,0 0,0 41,5
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 33,0 34,3 19,7 0,0 57,9
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 13,1 37,0 9,2 5,5 50,4
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 7,7 16,2 8,0 1,6 17,5
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 6,9 46,0 6,6 4,4 46,0
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 12,6 38,1 8,6 0,7 46,9
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 10,6 38,7 1,9 1,9 38,7
Metallien jalostus 23,3 43,5 24,1 17,4 49,8
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 13,2 26,8 8,9 0,6 43,3
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 3,4 70,1 11,3 7,9 70,1
Sähkölaitteiden valmistus 11,2 45,3 10,8 2,9 55,0
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 6,6 69,9 6,1 4,4 71,7
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 17,8 44,7 3,4 3,4 52,0
Muiden kulkuneuvojen valmistus 16,7 56,0 3,1 3,1 56,0
Huonekalujen valmistus 14,5 23,3 6,6 0,0 36,5
Muu valmistus 7,2 24,8 12,0 4,8 32,0
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 8,8 25,1 8,8 0,0 25,1
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 3,5 22,7 5,4 3,5 24,6
Veden otto, puhdistus ja jakelu 10,4 10,4 0,0 0,0 20,9
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 0,0 21,6 2,1 2,1 23,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 1,6 7,8 3,0 0,3 10,8
Kuljetus ja varastointi 1,1 9,6 1,3 0,7 11,0
Posti- ja kuriiritoiminta 0,0 12,0 0,0 0,0 12,0
Kustannustoiminta 1,3 13,7 6,2 1,3 13,7
Televiestintä 18,3 52,9 7,8 7,8 52,9
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 4,1 41,5 5,3 0,8 41,9
Tietopalvelutoiminta 12,3 37,0 12,3 0,0 37,0
Rahoituspalvelut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 0,0 7,5 0,0 0,0 7,5
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 6,2 31,0 10,0 9,0 34,2
Kaikki toimialat 7,7 29,1 6,7 2,2 34,8
Teollisuus yhteensä 11,3 37,3 8,6 2,5 46,0
Palvelut yhteensä 3,1 18,7 4,3 1,9 20,4

Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, Taulukko 23. Innovaatiotoiminnan julkinen rahoitus toimialan mukaan 2006–2008, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_tau_023_fi.html