Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 27. Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä tehneet yhteistyökumppanin ja henkilöstön suuruusluokan mukaan 2006–2008, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Toimiala Henkilöstön
suuruus-
luokka
Yhteis-
työtä
tehneet
Oman
konsernin
yritykset
1)
Laitteiden,
materiaalien,
kompo-
nenttien
tai atk-
ohjelmistojen
toimittajat
Asiakkaat Kilpailijat
ja
toimialan
muut
yritykset
Konsultti-
yritykset,
kaupalliset
laboratoriot
tai
yksityiset
tutkimus-
laitokset
Yliopistot
ja ammatti-
korkea-
koulut
Julkiset
ja
yksityiset
voittoa
tavoittele-
mattomat
tutkimus-
laitokset
% % % % % % % %
Kaikki toimialat 10–49 30,7 27,7 28,8 28,5 24,7 21,5 21,1 17,8
50–249 43,2 43,2 40,8 41,1 34,2 35,2 34,7 27,2
250– 72,3 70,4 68,4 68,5 58,6 64,5 67,1 58,0
Kaikki yritykset 36,9 39,7 34,7 34,5 29,6 28,0 27,8 23,1
Teollisuus 10–49 31,4 35,0 29,8 28,0 26,2 23,1 22,2 19,4
50–249 44,9 44,7 42,8 42,8 34,1 37,1 39,4 32,2
250– 80,9 78,3 78,1 76,5 62,6 72,4 75,3 65,2
Kaikki yritykset 39,5 48,0 37,7 36,4 31,7 31,3 31,6 27,0
Palvelut 10–49 30,0 23,1 27,8 28,9 23,1 19,8 19,9 16,1
50–249 40,0 40,0 37,1 38,1 34,5 31,5 26,2 18,1
250– 55,5 54,2 49,4 52,8 50,6 49,1 50,9 43,8
Kaikki yritykset 33,4 31,0 30,8 32,1 26,9 23,8 22,9 18,1
1) Konsernit ja konserniin kuuluvat yritykset (sama teollisuudessa ja palveluissa).

Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, Taulukko 27. Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä tehneet yhteistyökumppanin ja henkilöstön suuruusluokan mukaan 2006–2008, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_tau_028_fi.html