Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 34. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2006–2008, osuus yrityksistä

Toimiala Henkilöstön suuruusluokka Organi-
saatio-
innovaatioita
Markki-
nointi-
innovaatioita
Markki-
nointi- tai organisaatio-
innovaatioita
Tuote-,
prosessi-
tai markk.-
tai org.-
innovaatioita
Innovaatio-
toimintaa,
laaja
määritelmä
Kaikkia
osatekijöitä
% % % % % %
Kaikki toimialat 10-49 20,2 19,2 28,5 45,4 47,7 5,3
50-249 34,9 26,3 43,8 60,3 63,5 7,7
250- 56,4 42,5 62,4 77,4 80,7 27,9
Kaikki yritykset 24,7 21,7 33,0 49,7 52,2 6,8
Teollisuus 10-49 16,2 17,9 25,3 47,6 49,9 5,2
50-249 32,7 27,7 42,9 63,5 67,2 8,9
250- 60,7 47,8 64,8 83,5 87,9 33,5
Kaikki yritykset 22,3 21,7 31,3 53,1 55,8 7,6
Palvelut 10-49 23,8 20,5 31,5 43,4 45,6 5,3
50-249 38,1 24,3 44,9 55,8 58,2 6,0
250- 50,4 35,2 59,1 69,1 71,0 20,3
Kaikki yritykset 27,1 21,7 34,7 46,3 48,6 6,1

Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, Taulukko 34. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2006–2008, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_tau_036_fi.html