Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 46a. Ympäristöinnovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt toimialan mukaan 2006–2008, osuus innovaatioita käyttöön ottaneista

Toimiala Tuotteiden tuottamiseen liittyvät ympäristöhyödyt
Tehokkaampi materiaalien käyttö tuotannossa Tehokkaampi energian käyttö tuotannossa Pienentynyt hiilijalanjälki Materiaalien korvaaminen vähemmän saastuttavilla Vähäisempi saastuminen tuotannon aikana Jätteiden, veden ja tuotannon materiaalien kierrätys
% % % % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 50,0 43,0 43,0 28,1 71,9 57,0
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 50,7 40,9 22,2 32,1 27,4 50,0
Tekstiilien valmistus 48,9 41,2 37,8 23,1 16,8 44,1
Vaatteiden valmistus 27,1 30,4 7,1 13,6 16,9 41,4
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 29,3 12,2 24,4 41,5 41,5 36,6
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 39,0 36,5 22,7 21,3 30,9 21,1
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 58,1 38,3 40,0 16,9 30,7 56,6
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 46,1 31,1 26,9 35,0 29,1 45,5
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 38,3 46,5 29,8 38,3 34,6 40,9
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 57,8 54,5 43,9 36,4 19,3 49,6
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 54,5 44,9 41,2 32,8 42,5 55,5
Metallien jalostus 43,1 52,2 38,0 34,0 55,4 53,0
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 36,2 36,2 20,7 25,5 27,3 36,2
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 51,7 37,8 24,7 47,6 30,8 51,8
Sähkölaitteiden valmistus 51,3 31,9 24,4 38,0 14,9 55,5
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 35,2 44,2 31,7 29,6 22,9 30,5
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 64,9 42,5 43,9 20,1 50,0 31,5
Muiden kulkuneuvojen valmistus 35,4 43,8 24,5 45,3 39,1 51,2
Huonekalujen valmistus 47,3 44,3 22,3 36,3 35,8 51,1
Muu valmistus 53,5 35,7 30,3 43,8 25,5 48,7
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 28,6 29,1 37,4 28,6 44,1 48,4
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 22,8 30,3 48,0 42,4 34,5 25,0
Veden otto, puhdistus ja jakelu 26,8 49,2 26,8 7,5 37,3 14,9
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 45,0 64,1 69,8 25,4 55,3 73,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 28,6 32,3 24,9 26,4 21,0 36,3
Kuljetus ja varastointi 28,5 46,1 50,0 30,7 41,8 34,6
Posti- ja kuriiritoiminta 36,8 36,8 58,5 15,2 36,8 36,8
Kustannustoiminta 35,3 24,5 20,7 18,7 14,3 16,7
Televiestintä 21,8 35,2 32,6 20,3 10,2 24,4
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 14,2 21,6 20,2 7,7 4,5 10,3
Tietopalvelutoiminta 21,9 28,6 16,2 2,9 9,5 3,8
Rahoituspalvelut 15,9 7,4 12,2 8,5 4,4 3,7
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 28,7 18,0 18,0 11,1 10,4 17,7
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 16,6 16,6 16,6 16,6 0,0 16,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 16,0 17,0 9,1 7,9 6,9 18,6
Kaikki toimialat yhteensä 33,6 34,6 27,2 25,2 23,9 33,9
Teollisuus yhteensä 42,7 40,3 29,3 30,9 29,7 42,0
Palvelut yhteensä 23,3 27,9 24,8 18,7 17,2 24,5

Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, Taulukko 46a. Ympäristöinnovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt toimialan mukaan 2006–2008, osuus innovaatioita käyttöön ottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_tau_049_fi.html