Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Luovuus

Innovaatiotutkimuksessa tiedusteltiin yrityksiltä vuosia 2008–2010 koskien myös menettelyistä, joilla yritykset ovat pyrkineet edistämään uusien ideoiden syntyä ja luovuutta henkilöstön keskuudessa. Kyselyn mainitsemia menettelyjä olivat aivoriihi-istunnot, monitieteelliset tai poikkitoiminnalliset tiimit, henkilöstön työkierto, erilaiset kannusteet (raha, vapaa-aika, tunnustus, työnkuvan kehittäminen) ja uusien ideoiden ja luovuuden kehittämiseen liittyvä henkilöstökoulutus.

Innovaatiotoimintaa harjoittavat yritykset ilmoittivat luovuutta tukevien menettelyjen käytöstä huomattavasti yleisemmin kuin yritykset, jotka eivät olleet harjoittaneet innovaatiotoimintaa vuosina 2008–2010. Valtaosa asianomaisia menettelyjä soveltaneista vastasi menettelyjen toimineen onnistuneesti tai toimivuudesta ei ollut varsinaista tietoa. Vain murto-osa ilmoitti, että käytetty menettely ei toiminut.

Esimerkiksi innovaatiotoimintaa harjoittaneista 61 prosenttia oli soveltanut aivoriihi-istuntoja; näistä useampi kuin kaksi kolmesta arvioi menettelyn toimineen onnistuneesti. Ei-innovoineista sen sijaan noin viidennes oli soveltanut aivoriihi-istuntoja; puolet näistä yrityksistä arvioi menettelyn toimineen onnistuneesti.

Menettelyt uusien ideoiden ja luovuuden lisäämiseksi 2008–2010, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Menettelyt uusien ideoiden ja luovuuden lisäämiseksi 2008–2010, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Menettelyt uusien ideoiden ja luovuuden lisäämiseksi 2008–2010, osuus ei innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Menettelyt uusien ideoiden ja luovuuden lisäämiseksi 2008–2010, osuus ei innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, 4. Luovuus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_kat_004_fi.html