Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Käyttäjälähtöisyys yritysten innovaatiotoiminnassa ja innovatiivisten tuotteiden tuotannossa 2008–2010

Vaikka innovaatiotutkimus tiedustelee asiakkaista muun muassa tietolähteinä ja innovaatiotoiminnan yhteistyökumppaneina, tutkimuksessa selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa, millä tavoin yritykset integroivat käyttäjiä ja käyttäjätietoa innovaatiotoimintaansa ja innovatiivisten tuotteiden tuotantoon.

Kaikkiaan 80 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneesta ilmoitti ottaneensa käyttäjätietoa tai käyttäjät mukaan innovaatiotoimintaansa tutkimuksen tarkasteluajanjaksolla. Valtaosa näistä arvioi menettelyn merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi.

Lähes 70 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneesta oli käyttänyt asiakaspalautejärjestelmien tuottamaa tietoa toiminnassaan ja puolet ilmoitti hyödyntäneensä markkinatutkimusten, kuluttajapaneelien ja vastaavien tuottamaa tietoa. Reilu kolmannes yrityksistä oli pohjannut tutkimuksellisempiin menetelmiin käyttäjätarpeiden selvittämiseksi.

Kolmannes innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä oli innovoinut käyttäjien kanssa, jolloin käyttäjät osallistuvat suoraan ideointiin, kehittämiseen ja esimerkiksi sisältöjen tuottamiseen. Lähes puolet yrityksistä ilmoitti tuotannosta (ml. mahdollinen jatkokehitystyö ja tuotteen markkinoille tuonti), joka perustui käyttäjien muokkaamiin tuotteisiin, ja noin 30 prosenttia tuotannosta, joka perustui käyttäjien kehittämiin tuotteisiin.

Tuoteinnovaatioita ilmoittaneet yritykset ilmoittivat luonnollisesti käyttäjälähtöisyyden mukaan ottamisesta huomattavasti yleisemmin kuin yritykset, jotka innovoivat ilman tuoteuudistuksia vuosina 2008–2010. Käyttäjälähtöisyyden mukaan ottaminen oli yleisintä yrityksillä, jotka ilmoittivat tuoneensa markkinoille markkinoidensa kannalta uusia tuotteita kyseisellä ajanjaksolla.

Käyttäjätiedon ja käyttäjien integrointi innovaatiotoimintaan ja innovatiivisten tuotteiden tuotantoon 2008–2010, osuus uusia tuotteita markkinoillensa 2008–2010 tuoneista

Käyttäjätiedon ja käyttäjien integrointi innovaatiotoimintaan ja innovatiivisten tuotteiden tuotantoon 2008–2010, osuus uusia tuotteita markkinoillensa 2008–2010 tuoneista

Käyttäjätiedon hyödyntäminen ja yhdessä kehittäminen olivat hieman yleisempiä palvelualojen yrityksissä kuin teollisuusyrityksissä, mutta sen sijaan käyttäjien muokkaamiin tai kehittämiin perustuvien tuotteiden tuotanto oli teollisuudessa yleisempää kuin palveluissa.

Käyttäjätiedon hyödyntäminen ja yhdessä kehittäminen yleistyvät muun innovaatiotoiminnan lailla yrityskoon kasvaessa, mutta käyttäjien muokkaamien ja kehittämien tuotteiden tuotantoon integrointi sen sijaan on melko lailla yhtä yleistä niin pienempien kuin suurempienkin yritysten toiminnassa.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, 5. Käyttäjälähtöisyys yritysten innovaatiotoiminnassa ja innovatiivisten tuotteiden tuotannossa 2008–2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_kat_005_fi.html