Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Tavarainnovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2008–2010, osuus tavarainnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä

Toimiala Yritysten
lukumäärä
Oma yritys
itse
Oma yritys
yhdessä
muiden kanssa
Oma yritys
mukauttamalla/
muokkaamalla
muiden
kehittämiä
tavaroita
Muut yritykset
tai laitokset
% % % %
Kaivostoiminta ja louhinta .. 1) .. .. .. ..
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 144 87,5 53,5 18,9 4,9
Tekstiilien valmistus 10 100,0 73,9 16,3 0,0
Vaatteiden valmistus 10 100,0 0,0 37,4 0,0
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus .. .. .. .. ..
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 67 62,3 52,3 40,7 11,5
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 24 76,6 81,0 35,8 8,8
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 11 87,6 12,4 72,5 0,0
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 61 86,0 64,6 38,7 20,3
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 80 76,9 67,8 27,2 5,8
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 42 85,7 33,7 3,2 16,7
Metallien jalostus 13 49,6 65,9 41,9 8,5
Metallituotteiden valmistus (pl, koneet ja laitteet) 212 73,3 48,6 28,4 11,1
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 76 89,5 43,7 30,3 9,2
Sähkölaitteiden valmistus 81 85,0 38,7 13,4 3,0
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 227 92,7 46,3 14,7 7,6
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 30 89,5 35,9 10,5 0,0
Muiden kulkuneuvojen valmistus 31 72,2 39,1 3,2 3,2
Huonekalujen valmistus 37 84,5 22,7 19,1 15,5
Muu valmistus 37 100,0 61,6 30,8 0,0
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus .. .. .. .. ..
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta .. .. .. .. ..
Veden otto, puhdistus ja jakelu .. .. .. .. ..
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto .. .. .. .. ..
Tukkukauppa (pl, moottoriajoneuvot ja -pyörät) 410 52,7 37,2 24,8 28,0
Kuljetus ja varastointi 30 100,0 76,1 76,1 76,1
Posti- ja kuriiritoiminta .. .. .. .. ..
Kustannustoiminta 45 87,4 23,5 33,9 2,2
Televiestintä 6 100,0 17,6 17,6 17,6
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 120 84,1 57,8 42,4 32,9
Tietopalvelutoiminta .. .. .. .. ..
Rahoituspalvelut .. .. .. .. ..
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 6 68,8 31,3 31,3 0,0
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta .. .. .. .. ..
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 57 60,3 75,4 36,8 0,0
Kaikki toimialat 1927 75,9 47,8 27,2 14,7
Teollisuus yhteensä 1225 83,1 49,0 23,9 8,2
Palvelut yhteensä 702 63,5 45,7 32,9 26,0
1) .. = tieto salassapitosäännön alainen

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 9. Tavarainnovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2008–2010, osuus tavarainnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_tau_009_fi.html