Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 13. Palveluinnovaatioiden kehittäjät terveys- ja sosiaalipalveluissa toimialan mukaan 2008–2010, osuus palveluinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä

Toimiala Yritysten
lukumäärä
Oma yritys
itse
Oma yritys
yhdessä
muiden kanssa
Oma yritys
mukauttamalla/
muokkaamalla
muiden
kehittämiä
tavaroita
Muut yritykset
tai laitokset
% % % %
Terveyspalvelut 45 50,3 52,5 42,3 0,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 133 91,6 15,6 31,2 9,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 31 87,4 35,5 28,5 3,2
Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä 209 82,0 26,5 33,2 6,3

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 13. Palveluinnovaatioiden kehittäjät terveys- ja sosiaalipalveluissa toimialan mukaan 2008–2010, osuus palveluinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_tau_013_fi.html