Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 22. Prosessi-innovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2008–2010, osuus prosessi-innovaatioita käyttöönottaneista

Toimiala Yritysten
lukumäärä
Oma yritys
itse
Oma yritys yhdessä muiden kanssa Oma yritys
mukauttamalla/
muokkaamalla
muiden
kehittämiä
prosesseja
Muut
yritykset
tai laitokset
% % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 13 33,7 90,8 7,7 7,7
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 115 61,3 46,8 29,3 31,1
Tekstiilien valmistus 22 12,1 26,8 53,5 7,6
Vaatteiden valmistus 12 69,5 51,0 8,2 0,0
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus - 1) - - - -
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 98 54,8 44,0 8,9 11,5
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 38 38,5 54,7 12,5 30,1
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 36 63,8 44,9 12,5 36,2
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 58 58,8 57,4 18,6 6,6
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 72 48,4 45,1 19,2 9,6
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 65 55,3 45,8 28,4 4,6
Metallien jalostus 21 68,6 46,1 36,6 19,8
Metallituotteiden valmistus (pl, koneet ja laitteet) 274 48,8 67,4 17,9 15,1
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 64 54,1 44,1 30,3 17,6
Sähkölaitteiden valmistus 52 72,2 36,9 16,3 9,3
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 171 57,6 56,3 12,3 12,0
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 25 56,3 43,7 0,0 12,8
Muiden kulkuneuvojen valmistus 23 45,5 89,3 34,2 4,3
Huonekalujen valmistus 32 52,1 56,3 18,8 0,0
Muu valmistus .. 2) .. .. .. ..
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 24 80,5 47,9 19,5 0,0
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 53 33,9 51,0 19,0 21,7
Veden otto, puhdistus ja jakelu 27 29,5 45,5 29,5 47,7
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 26 47,3 32,8 17,6 19,9
Tukkukauppa (pl, moottoriajoneuvot ja -pyörät) 329 51,9 57,4 28,1 17,0
Kuljetus ja varastointi 178 53,6 35,0 34,3 19,9
Posti- ja kuriiritoiminta .. .. .. .. ..
Kustannustoiminta 72 43,2 44,1 27,6 24,8
Televiestintä 36 41,6 45,5 36,3 5,5
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 177 62,3 36,8 17,9 24,9
Tietopalvelutoiminta .. .. .. .. ..
Rahoituspalvelut 57 25,6 57,8 13,6 20,4
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 15 36,4 36,4 27,3 23,3
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 30 56,1 46,0 60,7 0,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 137 36,1 51,4 21,8 29,1
Kaikki toimialat 2379 50,9 50,6 22,8 17,7
Teollisuus yhteensä 1334 52,5 53,5 19,5 15,3
Palvelut yhteensä 1046 48,9 47,0 27,2 20,9
1) - = ei yhtään
2) .. = tieto salassapitosäännön alainen

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 22. Prosessi-innovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2008–2010, osuus prosessi-innovaatioita käyttöönottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_tau_022_fi.html