Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 24. Keskeytyneiden ja vuoden 2010 lopussa meneillään olleiden innovaatiotoimien yleisyys terveys- ja sosiaalipalveluissa toimialan mukaan 2008–2010, osuus yrityksistä

Toimiala Yritysten
lukumäärä
Innovaatio-
projekteja
Ennen
valmistumistaan
keskeytyneitä
projekteja/toimia
Vuoden 2010
lopussa jatkuneita
projekteja/toimia
% % %
Terveyspalvelut 207 19,9 8,3 17,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 421 18,6 4,2 17,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 115 11,0 3,4 7,6
Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä 743 17,8 5,2 15,7

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 24. Keskeytyneiden ja vuoden 2010 lopussa meneillään olleiden innovaatiotoimien yleisyys terveys- ja sosiaalipalveluissa toimialan mukaan 2008–2010, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_tau_024_fi.html