Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 32. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö yhteistyökumppanin sijaintipaikan mukaan 2008–2010, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Toimiala Yhteistyökumppani Yhteistyökumppanin sijaintipaikka
Suomi Muu
Eurooppa
Yhdys-
vallat
Kiina Intia Jokin
muu
Yhteis-
työtä
% % % % % % %
Kaikki
toimialat
Oman konsernin yritykset 1) 30,4 25,6 9,0 5,5 2,2 4,1 46,5
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat 27,2 16,7 4,9 2,4 0,7 2,2 34,8
Asiakkaat 34,3 17,8 7,4 4,4 2,5 4,4 38,0
Kilpailijat ja toimialan muut yritykset 23,7 16,0 5,7 2,9 0,4 2,5 31,1
Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot tai yksityiset tutkimuslaitokset 28,0 7,6 1,8 0,8 0,3 0,9 30,1
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 29,3 5,0 1,5 0,4 0,3 0,8 30,3
Julkiset ja yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset 22,6 3,7 1,3 0,3 0,2 1,0 23,3
Teollisuus Oman konsernin yritykset 35,2 30,6 10,7 7,7 2,7 4,9 55,9
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat 31,3 20,1 4,9 3,5 0,9 1,9 39,1
Asiakkaat 37,0 23,0 8,6 6,0 3,3 5,1 41,9
Kilpailijat ja toimialan muut yritykset 25,5 19,1 5,9 4,6 0,5 3,5 34,4
Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot tai yksityiset tutkimuslaitokset 34,2 9,2 1,8 1,2 0,4 1,3 35,4
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 35,2 5,1 1,9 0,4 0,3 1,2 35,2
Julkiset ja yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset 25,0 4,6 1,6 0,6 0,4 1,8 25,6
Palvelut Oman konsernin yritykset 25,7 20,6 7,4 3,4 1,6 3,4 37,1
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat 22,4 12,6 4,8 1,2 0,4 2,5 29,8
Asiakkaat 31,1 11,6 5,9 2,6 1,5 3,6 33,5
Kilpailijat ja toimialan muut yritykset 21,6 12,5 5,4 0,9 0,3 1,4 27,2
Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot tai yksityiset tutkimuslaitokset 20,7 5,8 1,9 0,3 0,3 0,3 23,8
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 22,4 4,8 1,0 0,3 0,3 0,4 24,6
Julkiset ja yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset 19,8 2,7 1,1 0,0 0,0 0,0 20,7
1) Konsernit ja konserniin kuuluvat yritykset (sama teollisuudessa ja palveluissa).

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 32. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö yhteistyökumppanin sijaintipaikan mukaan 2008–2010, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_tau_032_fi.html