Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 33. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö terveys- ja sosiaalipalveluissa yhteistyökumppanin merkityksen mukaan 2008–2010, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Toimiala Yhteistyökumppani Merkitys
Suuri Kohtalainen Vähäinen Ei
yhteistyötä
% % % %
Terveys- ja sosiaalipalvelut Oman konsernin yritykset 1) 31,1 18,2 5,7 45,0
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai
atk-ohjelmistojen toimittajat
7,5 6,6 13,4 72,6
Asiakkaat 10,9 8,4 14,8 65,9
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 1,4 7,7 22,0 68,9
Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot tai
yksityiset tutkimuslaitokset
1,4 1,9 21,9 74,9
Yliopistot 2,0 6,3 18,7 73,1
Ammattikorkeakoulut 3,2 7,8 14,4 74,6
Julkiset tai yksityiset voittoa tavoittelemattomat
tutkimuslaitokset
3,2 4,2 11,0 81,6
Muu julkinen sektori (eli valtio ja kuntasektori, pl. julkiset tai yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset) 6,7 11,2 5,3 76,9
1) Konsernit ja konserniin kuuluvat yritykset.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 33. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö terveys- ja sosiaalipalveluissa yhteistyökumppanin merkityksen mukaan 2008–2010, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_tau_033_fi.html