Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää toimintaa haittaavat tekijät sosiaali- ja terveystoimessa 2008–2010, tekijöiden merkitys, osuus tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Toimiala Haitta Merkitys
Suuri Kohtalainen Vähäinen Ei käytössä
% % % %
Terveys- ja
sosiaalipalvelut
Yrityksen tai konsernin oman rahoituksen puute 19,6 45,0 13,2 22,2
Ulkopuolisten rahoituslähteiden puuttuminen 17,0 35,6 13,6 33,8
Liian suuret innovaatiotoiminnan kustannukset 22,7 28,0 22,5 26,8
Pätevän henkilökunnan puute 6,9 29,7 37,5 25,8
Teknologiaa koskevan tiedon puute 4,4 27,1 32,8 35,7
Markkinoita koskevan tiedon puute 3,7 23,6 31,8 40,8
Vaikeudet löytää yhteistyökumppaneita inno-vaatiotoimintaa varten 3,8 25,2 39,8 31,2
Markkinoilla jo toimivat yritykset hallitsevat markkinoita 1,2 23,5 35,8 39,4
Innovatiivisten tavaroiden tai palveluiden kysyntä epävarmaa 10,7 27,0 30,7 31,5
Uusille innovaatioille ei tarvetta johtuen yrityksenne aiemmista innovaatioista 8,9 16,6 33,7 40,8
Uusille innovaatioille ei tarvetta puuttuvan kysynnän vuoksi 4,8 25,0 27,0 43,2

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 35. Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää toimintaa haittaavat tekijät sosiaali- ja terveystoimessa 2008–2010, tekijöiden merkitys, osuus tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_tau_035_fi.html