Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 36. Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää toimintaa estävät tekijät sosiaali- ja terveystoimessa 2008–2010, tekijöiden merkitys, osuus ei-innovoineista yrityksistä

Toimiala Este Merkitys
Suuri Kohtalainen Vähäinen Ei käytössä
% % % %
Terveys- ja
sosiaalipalvelut
Yrityksen tai konsernin oman rahoituksen puute 15,0 14,0 15,9 55,0
Ulkopuolisten rahoituslähteiden puuttuminen 10,6 15,0 12,3 62,1
Liian suuret innovaatiotoiminnan kustannukset 10,2 14,1 12,9 62,8
Pätevän henkilökunnan puute 3,9 11,7 29,4 55,1
Teknologiaa koskevan tiedon puute 0,0 9,8 22,1 68,1
Markkinoita koskevan tiedon puute 0,0 10,0 23,6 66,4
Vaikeudet löytää yhteistyökumppaneita inno-vaatiotoimintaa varten 7,4 6,4 18,8 67,5
Markkinoilla jo toimivat yritykset hallitsevat markkinoita 7,8 18,8 14,3 59,1
Innovatiivisten tavaroiden tai palveluiden kysyntä epävarmaa 4,9 18,1 19,2 57,8
Uusille innovaatioille ei tarvetta johtuen yrityksenne aiemmista innovaatioista 13,8 12,6 16,9 56,7
Uusille innovaatioille ei tarvetta puuttuvan kysynnän vuoksi 8,2 15,2 18,1 58,5

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 36. Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää toimintaa estävät tekijät sosiaali- ja terveystoimessa 2008–2010, tekijöiden merkitys, osuus ei-innovoineista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_tau_036_fi.html