Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 19. Suojauskeinot tuote- ja prosessi-innovaatioiden kilpailukyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä 2010–2012, tekijöiden merkitys, osuus tuote- ja prosessi-innovaatioita käyttöönottaneista

Toimiala Suojauskeino Tehokkuus
Suuri Kohtalainen Vähäinen Ei käytössä
% % % %
Kaikki toimialat Patentti 10,5 11,7 11,6 66,3
Hyödyllisyysmalli 3,1 10,2 13,0 73,7
Mallioikeuden rekisteröinti 4,1 10,2 14,0 71,7
Tekijänoikeus 6,9 16,2 15,2 61,7
Tavaramerkki 16,1 23,5 15,2 45,3
Nopeus, edelläkävijyys 45,8 33,8 8,1 12,3
Tavaroiden ja palveluiden kompleksisuus 20,5 37,8 20,4 21,3
Salassapito (ml. salassapitosopimukset) 19,1 34,3 25,5 21,1
Teollisuus Patentti 13,7 16,1 14,3 55,9
Hyödyllisyysmalli 4,7 13,7 17,5 64,1
Mallioikeuden rekisteröinti 6,3 13,4 19,0 61,3
Tekijänoikeus 5,1 14,4 19,1 61,4
Tavaramerkki 16,5 24,6 16,9 42,0
Nopeus, edelläkävijyys 47,3 34,6 8,3 9,7
Tavaroiden ja palveluiden kompleksisuus 20,9 40,9 20,5 17,7
Salassapito (ml. salassapitosopimukset) 18,4 36,7 26,2 18,7
Palvelut Patentti 7,2 7,0 8,8 77,0
Hyödyllisyysmalli 1,4 6,6 8,3 83,7
Mallioikeuden rekisteröinti 1,8 6,9 8,7 82,6
Tekijänoikeus 8,8 18,1 11,1 62,0
Tavaramerkki 15,6 22,3 13,4 48,8
Nopeus, edelläkävijyys 44,2 32,9 7,8 15,1
Tavaroiden ja palveluiden kompleksisuus 20,1 34,7 20,2 25,1
Salassapito (ml. salassapitosopimukset) 19,7 31,9 24,7 23,6

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, Liitetaulukko 19. Suojauskeinot tuote- ja prosessi-innovaatioiden kilpailukyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä 2010–2012, tekijöiden merkitys, osuus tuote- ja prosessi-innovaatioita käyttöönottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tau_019_fi.html