Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.3.2016

Tuotteiden ja prosessien innovointi piristymässä, digitalisaatiosta vauhtia liiketoimintaan?

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yritykset ilmoittivat tuotteisiinsa ja prosesseihinsa liittyvää innovaatiotoimintaa vuosina 2012–2014 tutkimusjaksoa edeltäneitä vuosia yleisemmin. Innovaatioiden käyttöönotto yleistyi edellistutkimuksesta etenkin pienten palveluyritysten keskuudessa.

Tuote tai prosessi-innovaatioiden käyttöönotto teollisuudessa ja palveluissa yrityksen kokoluokan mukaan 2010–2012 ja 2012–2014, osuus yrityksistä

Tuote tai prosessi-innovaatioiden käyttöönotto teollisuudessa ja palveluissa yrityksen kokoluokan mukaan 2010–2012 ja 2012–2014, osuus yrityksistä

Tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoitti lähes puolet, 48 prosenttia, tutkimuksen kohteena olleista yrityksistä, ja valtaosa näistä, 45 prosenttia kaikista yrityksistä, ilmoitti myös tuote- tai prosessi-innovaatioiden käyttöönotosta. Innovaatiotoiminnasta ilmoittaneiden osuudet kasvoivat muutaman prosenttiyksikön edellistutkimuksista.

Tuoteinnovaatioita toi markkinoille vuosina 2012–2014 kaikkiaan 38 prosenttia teollisuuden yrityksistä ja 32 prosenttia palvelualojen yrityksistä. Prosessi-innovaatioita taas otti käyttöönsä reilu kolmannes teollisuuden yrityksistä ja 29 prosenttia tarkasteltujen palvelualojen yrityksistä.

Organisaatio- ja markkinointi-innovaatioiden käyttöönoton yleisyys, 38 prosenttia yrityksistä, sen sijaan säilyi kokonaiskuvaltaan edellisvuosien tasolla.

Asiakkaat ja tuotteiden käyttäjät voivat olla merkittävä voimavara yritysten innovaatiotoiminnassa. Tuotteiden käyttäjinä yritykset näyttäytyvät yksityisiä kuluttajia yleisemmin innovoinnin osallisina. Kaikista innovaatiotoimintaa harjoittaneista noin viidennes, 22 prosenttia, arvioi tuotteidensa yrityskäyttäjien kanssa tehtävän kehittämistyön merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi. Yhdessä kehittämisen kuluttajien kanssa arvioi merkittäväksi (merkitys suuri tai kohtalainen) noin joka kymmenes innovaatiotoimintaa harjoittaneista.

Viidennes koki yrityskäyttäjien muokkaamat tuotteet merkittäväksi innovaatiotoiminnassa ja innovatiivisten tuotteiden tuotannossa. Kuluttajien muokkaamien tuotteiden suhteen vastaava tulos oli yhdeksän prosenttia. Kuluttajien kehittämät uudet tuotteet olivat merkittävässä roolissa kuudelle prosentille innovaatiotoimintaa harjoittaneista ja noin joka kymmenes arvioi yritysten kehittämien uusien tuotteiden olleen merkittävässä roolissa yrityksen kehittämistoiminnassa.

Innovaatiotutkimus kartoitti ensi kertaa myös digitalisaation merkitystä yritysten liiketoiminnassa, ja ennakkotulosten valossa digitalisaation voidaan arvioida vaikuttavan merkittävästi yritysten toimintaan. Palvelualojen yrityksistä lähes puolet arvioi digitaalisten tuotteiden merkityksen suureksi tai kohtalaiseksi, ja 45 prosenttia esimerkiksi koki digitalisaation merkittävänä tuotteidensa markkinoinnissa. Teollisuudessa osuudet olivat vastaavasti 22 ja 30 prosenttia.

Noin kolmannes kaikista yrityksistä arvioi pilvipalvelut, esineiden internetin ja digitalisaation roolin tuotteiden tuotannossa, kuten myös tuotteiden jakelussa, merkittäväksi. Palvelualojen yritysten liiketoiminnalle nämä näyttäytyivät tärkeinä teollisuuden yrityksiä yleisemmin. Sen sijaan robotiikan hyödyntäminen on teollisuusyrityksissä luonnollisesti palvelualojen yrityksiä yleisempää. Digitalisaation merkityksen muotoilussa arvioi merkittäväksi 14 prosenttia teollisuuden yrityksistä ja 22 prosenttia palvelualojen yrityksistä. Sosiaalisen median roolin suurena tai merkittävänä koki reilu viidennes kaikista yrityksistä merkityksen oltua suurempi palveluissa kuin teollisuudessa.

Digitalisaation merkitys yrityksen liiketoiminnassa 2012–2014, osuus yrityksistä

Digitalisaation merkitys yrityksen liiketoiminnassa 2012–2014, osuus yrityksistä

Tutkimuksen tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan kesäkuussa 2016.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 - 551 3263, Heidi Pirkola 029 - 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (318,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-03-24_tie_001_fi.html