Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Julkiset hankinnat ja innovaatiotoiminta 2012–2014

Julkisista hankinnoista tiedusteltiin yrityksiltä nyt toistamiseen. Ensimmäistä kertaa niistä ja niihin liittyvästä innovaatiotoiminnasta tiedusteltiin edellisessä vastaavassa tutkimuksessa eli koskien yritysten innovaatiotoimintaa vuosina 2010–2012. Yleisesti ottaen tulosten perusteella hankintasopimuksia ilmoitettiin nyt edelliskertaa yleisemmin, ja erityisesti palveluissa. Edellisiin tuloksiin verrattuna innovaatiotoimintaa ilmoitettiin edellytetyn harvemmin sopimuksessa, mutta nyt suhteellisesti useampi oli harjoittanut innovaatiotoimintaa osana sopimuksen toteuttamista, vaikka sopimus ei innovaatioita edellyttänytkään.

Kolmannes tutkimuksen kaikista yrityksistä ilmoitti yrityksellä olleen vuosina 2012–2014 hankintasopimuksia tuotteiden tuottamiseksi julkiselle sektorille. Teollisuudessa hankintasopimuksia oli noin joka neljännellä yrityksellä, ja palvelutoimialoilla noin 40 prosentilla yrityksistä. Valtaosalla näistä yrityksistä oli hankintasopimuksia kotimaisten julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Kuusi prosenttia ilmoitti hankintasopimuksista ulkomaisten julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Hankintasopimuksista ilmoittaminen yleistyi yrityskoon kasvaessa.

Tulosten perusteella ei ollut kovin yleistä, että hankintasopimusten toteuttamiseen olisi liittynyt innovaatiotoimintaa sopimuksen edellyttämänä. Sen sijaan yleisempää oli, että yrityksellä oli innovaatiotoimintaa sopimuksen toteuttamiseen liittyen ilman, että sopimus edellytti innovaatioita. Yrityksistä kaksi prosenttia ilmoitti sopimuksen toteuttamiseen liittyvästä innovaatiotoiminnasta vuosina 2012–2014 ilman, että sopimus edellytti innovaatioita. Seitsemän prosenttia kaikista yrityksistä – esimerkiksi palvelualojen keskikokoisista yrityksistä 13 prosenttia ja suurimmista 21 prosenttia – ilmoitti sopimusten toteuttamiseen liittyneestä innovaatiotoiminnasta ilman että sopimus edellytti innovaatioita.

Hankintasopimuksia ilmoitettiin yleisimmin tietopalvelutoiminnassa, arkkitehti- ja insinööripalveluissa (tekninen testaus ja analysointi) sekä ohjelmistotoimialalla. Näillä aloilla, kuten myös televiestinnässä, elektroniikkateollisuudessa ja kustannustoiminnassa ilmoitettiin innovaatiotoiminnasta ilman sopimuksessa mainittua innovaatiovaatimusta muita aloja enemmän.

Kuvio 23. Hankintasopimukset ja innovaatiotoiminta 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 23. Hankintasopimukset ja innovaatiotoiminta 2012–2014, osuus yrityksistä

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, 5. Julkiset hankinnat ja innovaatiotoiminta 2012–2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_kat_005_fi.html