Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Tavarainnovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2012-2014, osuus tavarainnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä

Toimiala Yritysten
luku-
määrä
Oma
yritys
itse
Oma
yritys
yhdessä
muiden
kanssa
Oma yritys
mukauttamalla/
muokkaamalla
muiden
kehittämiä
tavaroita
Muut
yritykset
tai
laitokset
% % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 4 72,7 45,5 27,3 0,0
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 154 96,0 43,4 12,9 5,8
13 Tekstiilien valmistus 23 95,0 32,1 40,7 27,1
14 Vaatteiden valmistus 16 87,7 31,9 19,6 0,0
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus .. .. .. .. ..
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 81 90,6 38,6 26,7 11,0
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 38 83,7 57,4 55,6 12,1
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 16 100,0 36,5 36,5 9,4
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 80 88,5 46,6 21,8 11,0
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 90 71,9 53,8 31,3 5,9
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 50 87,1 35,1 41,4 8,5
24 Metallien jalostus 16 82,1 75,0 17,9 17,9
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 210 83,4 40,0 36,1 7,3
26 Tietokoneet sekä elektroniset ja optiset tuotteet 92 92,3 45,4 14,7 13,8
27 Sähkölaitteiden valmistus 61 94,7 75,7 22,3 9,3
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 261 81,9 46,6 21,3 4,9
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 20 82,2 42,1 14,0 5,1
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 19 90,3 74,0 45,0 6,9
31 Huonekalujen valmistus 42 97,6 44,9 34,6 4,8
32 Muu valmistus 31 88,9 52,8 24,1 24,1
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 13 63,1 0,0 0,0 36,9
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 6 17,5 82,5 35,0 17,5
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu - - - - -
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 6 100,0 28,6 28,6 28,6
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 389 55,1 42,6 22,9 36,6
49-52 Kuljetus ja varastointi 37 63,7 59,4 48,2 26,2
53 Posti- ja kuriiritoiminta .. .. .. .. ..
58 Kustannustoiminta 26 91,6 62,6 30,9 30,9
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen .. .. .. .. ..
60 Radio- ja televisiotoiminta - - - - -
61 Televiestintä 6 16,3 72,8 100,0 56,5
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 127 88,3 56,5 30,8 10,9
63 Tietopalvelutoiminta - - - - -
64 Rahoituspalvelut 4 100,0 72,6 0,0 0,0
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 4 75,0 50,0 50,0 50,0
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta .. .. .. .. ..
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 43 60,9 48,3 25,2 11,4
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 15 77,4 81,7 45,6 13,7
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus - - - - -
Kaikki toimialat 1984 79,3 46,9 26,7 15,4
05–39 Teollisuus yhteensä 1331 86,5 46,0 26,1 8,8
46, 49–53, 58–66, 71–73 Palvelut yhteensä 653 64,6 48,7 27,8 28,9

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 6. Tavarainnovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2012-2014, osuus tavarainnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_006_fi.html