Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 19. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan hyödyntäminen yrityksissä 2012-2014, datan käytön merkitys, osuus yrityksistä

Toimiala Suuri
merkitys
Kohtalainen
merkitys
Vähäinen
merkitys
Ei
relevantti
% % % %
Kaikki
toimialat
Big datan käyttö uusien tuotteiden kehittämisessä 2,3 7,2 16,9 73,5
Julkisen sektorin avoimen datan käyttö uusien tuotteiden kehittämisessä 1,0 7,2 19,7 72,0
Big datan käyttö tuotteiden parantamisessa 2,4 7,1 17,0 73,5
Julkisen sektorin avoimen datan käyttö tuotteiden parantamisessa 0,9 6,8 19,8 72,6
Datan käyttö prosessi-innovaatioiden kehittämisessä 3,0 8,6 19,0 69,4
Datan käyttö organisaatioinnovaatioiden kehittämisessä 1,3 7,1 21,1 70,5
Datan käyttö markkinointi-innovaatioiden kehittämisessä 2,2 10,0 20,1 67,7
Datan käyttö tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 3,9 10,2 19,2 66,8
Datan käyttö tuotantoprosessin hallinnassa 4,2 10,4 16,8 68,6
Datan käyttö markkinoinnissa 3,7 12,9 20,7 62,6
Big datan myynti muille yrityksille 0,5 3,1 11,8 84,6
Big datan osto muilta yrityksiltä 0,7 4,5 16,7 78,1
Teollisuus Big datan käyttö uusien tuotteiden kehittämisessä 1,3 4,8 16,0 77,9
Julkisen sektorin avoimen datan käyttö uusien tuotteiden kehittämisessä 0,9 5,9 17,1 76,1
Big datan käyttö tuotteiden parantamisessa 1,1 5,8 14,9 78,2
Julkisen sektorin avoimen datan käyttö tuotteiden parantamisessa 0,4 5,6 16,9 77,1
Datan käyttö prosessi-innovaatioiden kehittämisessä 3,1 7,6 19,0 70,3
Datan käyttö organisaatioinnovaatioiden kehittämisessä 1,2 5,7 20,5 72,6
Datan käyttö markkinointi-innovaatioiden kehittämisessä 1,7 8,5 19,7 70,1
Datan käyttö tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 3,7 10,1 20,0 66,3
Datan käyttö tuotantoprosessin hallinnassa 4,2 12,2 16,6 67,0
Datan käyttö markkinoinnissa 2,9 11,4 21,3 64,4
Big datan myynti muille yrityksille 0,1 2,9 10,2 86,8
Big datan osto muilta yrityksiltä 0,3 4,7 14,8 80,2
Palvelut Big datan käyttö uusien tuotteiden kehittämisessä 3,2 9,0 17,7 70,1
Julkisen sektorin avoimen datan käyttö uusien tuotteiden kehittämisessä 1,1 8,3 21,8 68,7
Big datan käyttö tuotteiden parantamisessa 3,4 8,2 18,6 69,8
Julkisen sektorin avoimen datan käyttö tuotteiden parantamisessa 1,2 7,7 22,1 69,0
Datan käyttö prosessi-innovaatioiden kehittämisessä 3,0 9,3 19,1 68,6
Datan käyttö organisaatioinnovaatioiden kehittämisessä 1,4 8,1 21,6 68,8
Datan käyttö markkinointi-innovaatioiden kehittämisessä 2,6 11,1 20,5 65,8
Datan käyttö tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 4,0 10,2 18,5 67,3
Datan käyttö tuotantoprosessin hallinnassa 4,1 9,0 16,9 70,0
Datan käyttö markkinoinnissa 4,5 14,0 20,3 61,2
Big datan myynti muille yrityksille 0,9 3,3 13,0 82,8
Big datan osto muilta yrityksiltä 1,1 4,4 18,1 76,4
Innovaatio-
toimintaa
Big datan käyttö uusien tuotteiden kehittämisessä 3,7 11,0 22,9 62,4
Julkisen sektorin avoimen datan käyttö uusien tuotteiden kehittämisessä 1,6 10,1 26,4 62,0
Big datan käyttö tuotteiden parantamisessa 3,9 10,6 22,7 62,9
Julkisen sektorin avoimen datan käyttö tuotteiden parantamisessa 1,2 9,8 25,6 63,5
Datan käyttö prosessi-innovaatioiden kehittämisessä 5,1 13,5 25,0 56,4
Datan käyttö organisaatioinnovaatioiden kehittämisessä 2,1 10,5 28,2 59,2
Datan käyttö markkinointi-innovaatioiden kehittämisessä 3,4 15,4 26,3 54,9
Datan käyttö tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 6,5 16,0 24,8 52,7
Datan käyttö tuotantoprosessin hallinnassa 6,4 15,1 21,8 56,7
Datan käyttö markkinoinnissa 5,6 19,9 25,1 49,4
Big datan myynti muille yrityksille 0,8 4,7 15,0 79,5
Big datan osto muilta yrityksiltä 1,1 7,0 22,3 69,6
Ei
innovaatio-
toimintaa
Big datan käyttö uusien tuotteiden kehittämisessä 0,7 2,5 9,5 87,3
Julkisen sektorin avoimen datan käyttö uusien tuotteiden kehittämisessä 0,4 3,7 11,5 84,4
Big datan käyttö tuotteiden parantamisessa 0,5 2,9 9,9 86,7
Julkisen sektorin avoimen datan käyttö tuotteiden parantamisessa 0,5 3,1 12,6 83,8
Datan käyttö prosessi-innovaatioiden kehittämisessä 0,6 2,4 11,6 85,4
Datan käyttö organisaatioinnovaatioiden kehittämisessä 0,3 2,8 12,4 84,5
Datan käyttö markkinointi-innovaatioiden kehittämisessä 0,7 3,2 12,5 83,5
Datan käyttö tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 0,5 3,0 12,2 84,3
Datan käyttö tuotantoprosessin hallinnassa 1,3 4,6 10,6 83,5
Datan käyttö markkinoinnissa 1,4 4,2 15,4 79,0
Big datan myynti muille yrityksille 0,1 1,2 7,8 90,9
Big datan osto muilta yrityksiltä 0,2 1,5 9,7 88,6

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 19. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan hyödyntäminen yrityksissä 2012-2014, datan käytön merkitys, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_019_fi.html