Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 20a. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan hyödyntäminen henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012–2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä

Toimiala Henkilöstön suuruus-
luokka
Yritysten
lukumäärä
Jokin mainituista datan käyttö-
kohteista
merkityk-
seltään
suuri
Jokin mainituista datan käyttö-
kohteista
merkityk-
seltään
suuri tai
kohtalainen
Big data,
uusien
tuotteiden kehittä-
minen
Avoin
data,
uusien
tuotteiden kehittä-
minen
Big data,
tuotteiden
paranta-
minen
Avoin
data,
tuotteiden paranta-
minen
Data,
prosessi-
innovaa-
tioiden
kehittä-
minen
% % % % % % %
Kaikki toimialat 10-49 6691 7,6 25,9 7,4 7,1 7,8 6,6 9,4
50-249 1518 14,6 38,7 15,0 11,8 13,2 10,0 17,2
250- 367 25,4 52,4 25,2 15,1 25,0 15,8 27,9
Yhteensä 8576 9,6 29,3 9,5 8,3 9,5 7,6 11,6
Teollisuus 10-49 2785 6,2 21,1 4,1 5,7 5,4 5,1 8,2
50-249 830 11,5 35,0 9,8 8,6 8,8 7,3 15,0
250- 204 26,1 54,8 19,3 15,0 20,1 14,0 27,9
Yhteensä 3820 8,4 25,9 6,1 6,8 6,9 6,0 10,7
Palvelut 10-49 3905 8,6 29,4 9,8 8,1 9,5 7,8 10,3
50-249 688 18,4 43,2 21,3 15,8 18,6 13,4 19,8
250- 163 24,6 49,3 32,6 15,4 31,2 18,0 28,0
Yhteensä 4756 10,6 32,0 12,2 9,4 11,5 8,9 12,3

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 20a. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan hyödyntäminen henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012–2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_020_fi.html