Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 21b. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan hyödyntäminen toimialan mukaan 2012-2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä

Toimiala Yritysten luku-
määrä
Data,
organi-
saatio-
innovaa-
tioiden kehittä-
minen
Data,
markki-
nointi-
innovaa-
tioiden
kehittä-
minen
Data
t&k-
toimin-
nassa
Data
tuotanto-
prosessin
hallinnassa
Data
markki-
noinnissa
Big
datan
myynti
Big
datan
osto
% % % % % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 75 1,6 1,6 6,9 6,4 3,2 0,0 1,6
10-11 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 355 3,3 10,0 9,1 14,2 11,3 0,3 4,7
13-15 Tevanake-teollisuus 100 7,5 13,2 9,5 10,7 14,4 10,6 6,4
16-18 Puunjalostusteollisuus 455 7,4 16,4 12,9 24,6 18,3 5,5 5,6
19-22 Kemianteollisuus 316 7,7 12,6 18,0 23,2 20,5 3,7 5,0
24-25, 28-30 Metalli- ja muu konepajateollisuus 1394 6,6 8,0 14,0 13,4 11,8 3,0 4,3
26-27 Elektroniikkateollisuus 276 13,3 19,4 23,5 22,0 26,1 4,4 6,8
23, 31-33 Muu teollisuus 547 5,5 6,7 7,9 6,8 11,3 2,0 5,2
35-39 Energia- ja jätehuolto 302 8,0 7,8 20,1 30,2 14,5 0,0 5,9
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 1296 7,0 14,3 8,6 6,3 19,5 4,4 6,0
49-53 Kuljetus ja varastointi 1332 4,5 4,3 5,5 9,3 6,3 0,7 0,7
58 Kustannustoiminta 159 15,4 22,0 25,8 15,7 24,0 9,5 10,1
59-60 Ohjelmatuotanto ja kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta 86 2,1 8,0 10,9 19,4 23,1 0,0 4,2
61 Televiestintä 66 13,1 14,6 17,0 24,8 20,9 7,8 7,8
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 562 20,6 29,5 35,9 29,5 35,5 7,5 10,4
63 Tietopalvelutoiminta 59 26,9 26,9 32,7 32,7 29,8 8,9 2,9
64-66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 375 15,4 17,3 21,6 22,9 29,0 5,8 15,8
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 563 8,1 7,3 12,4 9,3 11,8 2,4 0,7
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 62 0,0 6,9 23,4 14,4 3,2 7,5 0,0
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 196 16,6 34,6 21,5 14,6 39,1 13,2 13,2
Kaikki toimialat 8576 8,3 12,2 14,0 14,6 16,6 3,6 5,3
05-39 Teollisuus yhteensä 3820 6,9 10,2 13,8 16,4 14,3 3,0 5,0
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 4756 9,5 13,7 14,2 13,1 18,5 4,2 5,5

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 21b. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan hyödyntäminen toimialan mukaan 2012-2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_023_fi.html