Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 27a. Innovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt toimialan mukaan 2012-2014, osuus innovaatioita markkinoille tuoneista tai käyttöönottaneista

Toimiala Yritysten
luku-
määrä
Tehokkaampi materiaalien tai veden käyttö tuotettua yksikköä kohden Tehokkaampi energian käyttö tai pienentynyt hiilijalanjälki
tuotannossa
Vähäisempi ilman, veden tai maaperän saastuminen tai vähäisempi melusaaste Materiaalien korvaaminen vähemmän saastuttavilla tai vähemmän vaaraa aiheuttavilla Fossiilisten energia-
lähteiden
korvaaminen uusiutuvilla energia-
lähteillä
Jätteiden, veden tai materiaalien kierrätys omaan käyttöön tai myyntiin
% % % % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 14 33,7 60,7 66,3 18,3 7,0 26,7
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 204 35,7 39,0 29,1 26,4 16,9 45,6
13 Tekstiilien valmistus 37 0,0 17,4 0,0 23,8 8,7 32,6
14 Vaatteiden valmistus 20 37,4 26,3 0,0 16,2 16,2 16,2
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 4 25,0 75,0 25,0 25,0 0,0 25,0
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 126 39,5 44,4 24,9 32,0 16,0 39,1
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 47 86,9 79,9 45,9 49,6 50,8 62,6
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 63 60,0 55,7 40,7 62,6 40,7 60,9
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 95 53,7 54,4 21,0 41,8 14,2 40,2
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 118 53,1 51,7 28,4 30,1 9,2 49,9
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 79 47,0 56,6 47,0 29,3 11,3 37,7
24 Metallien jalostus 29 38,0 50,9 45,2 22,9 15,3 30,5
25 Metallituotteiden valmistus (pl, koneet ja laitteet) 435 33,2 37,4 26,4 27,0 7,5 45,6
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 117 32,1 39,8 26,0 27,3 13,1 19,9
27 Sähkölaitteiden valmistus 100 37,9 47,0 31,8 37,2 12,1 48,8
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 314 38,1 38,2 26,7 18,5 8,9 27,4
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 28 59,4 62,9 47,7 32,6 31,0 34,5
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 25 48,3 55,8 43,6 50,4 7,6 50,2
31 Huonekalujen valmistus 70 50,2 37,0 25,6 29,4 12,3 38,9
32 Muu valmistus 38 47,4 27,8 18,0 18,8 9,8 29,3
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 73 16,8 23,7 23,7 8,2 13,6 6,4
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 76 31,6 61,7 29,6 35,5 50,8 33,8
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 8 74,0 100,0 100,0 44,0 56,0 56,0
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 47 41,6 67,7 60,4 41,8 52,3 74,0
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 705 19,6 30,3 16,3 13,0 10,9 20,9
49-52 Kuljetus ja varastointi 398 25,4 55,2 39,5 24,0 9,1 22,0
53 Posti- ja kuriiritoiminta 15 6,8 24,3 13,5 13,5 6,8 13,5
58 Kustannustoiminta 91 25,9 30,5 24,8 11,3 13,8 15,1
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 27 5,1 21,0 5,1 0,0 15,9 15,9
60 Radio- ja televisiotoiminta 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 Televiestintä 41 28,8 55,2 27,5 23,2 16,0 35,2
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 446 11,5 26,5 12,5 7,0 4,5 4,5
63 Tietopalvelutoiminta 43 20,3 32,5 8,2 0,0 0,0 4,0
64 Rahoituspalvelut 115 22,4 24,4 6,1 8,8 2,3 3,2
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 31 40,3 34,7 16,1 9,7 9,7 3,2
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 67 30,1 30,1 11,5 11,5 10,0 0,0
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 299 20,5 26,3 15,2 15,1 15,6 10,7
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 42 24,5 26,7 11,0 16,6 11,0 7,9
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 121 11,8 9,5 5,6 7,8 1,6 5,6
Kaikki toimialat 4611 29,1 37,7 23,5 20,6 12,2 25,8
05-39 Teollisuus yhteensä 2165 39,7 44,0 29,5 29,0 15,6 39,3
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 2446 19,7 32,1 18,2 13,2 9,1 13,8

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 27a. Innovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt toimialan mukaan 2012-2014, osuus innovaatioita markkinoille tuoneista tai käyttöönottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_032_fi.html