Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 30a. Ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöönottoon vaikuttaneet tekijät, merkitys suuri tai kohtalainen, toimialan mukaan 2012-2014, osuus ympäristöhyötyjä tuottavia innovaatioita markkinoille tuoneista tai käyttöönottaneista

Toimiala Yritysten
luku-
määrä
Nykyiset
ympäristö-
säädökset
Nykyiset ympäristöverot, -veloitukset tai
-maksut
Odotettavissa
olevat
tulevaisuuden ympäristö-
säännökset
tai -verot
Julkinen rahoitus, avustus tai muu kannustin
ympäristö-
innovaatioille
% % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 12 91,6 73,0 81,4 8,4
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 145 51,9 44,2 47,5 29,8
13 Tekstiilien valmistus 21 20,3 5,4 5,4 20,3
14 Vaatteiden valmistus 9 10,6 0,0 10,6 10,6
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 4 25,0 0,0 25,0 25,0
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 85 61,3 58,3 65,8 33,1
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 42 61,4 45,0 47,3 23,6
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 46 73,5 36,8 58,5 27,7
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 64 67,4 35,2 64,1 20,5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 81 48,6 31,1 40,5 15,1
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 62 68,5 45,7 56,3 21,1
24 Metallien jalostus 19 44,4 47,4 53,3 20,8
25 Metallituotteiden valmistus (pl, koneet ja laitteet) 322 45,9 26,1 36,4 23,2
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 62 52,6 40,1 46,1 32,2
27 Sähkölaitteiden valmistus 77 53,5 25,0 42,6 31,1
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 225 46,1 23,8 51,4 21,5
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 25 36,4 53,7 53,7 21,3
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 21 74,1 26,9 65,0 38,2
31 Huonekalujen valmistus 56 65,2 49,9 35,3 24,1
32 Muu valmistus 27 26,3 13,7 27,4 0,0
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 24 69,7 62,4 78,8 30,3
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 58 50,1 58,5 58,5 29,7
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 8 86,0 56,0 86,0 44,0
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 40 80,1 53,9 49,0 15,4
46 Tukkukauppa (pl, moottoriajoneuvot ja -pyörät) 383 53,8 33,3 40,7 7,4
49-52 Kuljetus ja varastointi 251 62,1 47,9 46,2 18,8
53 Posti- ja kuriiritoiminta 4 100,0 0,0 0,0 0,0
58 Kustannustoiminta 38 17,3 17,3 23,0 5,8
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 10 13,8 13,8 0,0 0,0
61 Televiestintä 30 10,6 0,0 11,6 11,6
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 177 29,6 19,2 20,2 14,8
63 Tietopalvelutoiminta 19 27,2 18,3 18,3 54,9
64 Rahoituspalvelut 50 23,9 7,3 10,0 0,0
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 20 25,6 15,4 25,6 5,1
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 22 34,8 34,8 39,4 39,4
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 159 56,3 33,1 48,2 18,5
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 20 23,1 9,9 16,5 9,9
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 28 0,0 0,0 0,0 0,0
Kaikki toimialat 2746 49,8 33,3 42,0 19,3
05-39 Teollisuus yhteensä 1535 53,1 35,9 47,6 24,2
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 1211 45,7 29,9 34,8 13,1

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 30a. Ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöönottoon vaikuttaneet tekijät, merkitys suuri tai kohtalainen, toimialan mukaan 2012-2014, osuus ympäristöhyötyjä tuottavia innovaatioita markkinoille tuoneista tai käyttöönottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_037_fi.html