Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Innovaatiotutkimuksesta

Innovaatiotoiminta 2016 on osa Euroopan tilastoviraston Eurostatin koordinoimaa EU-tutkimusta Community Innovation Survey 2016 (CIS 2016), mikä on toteutettu kaikissa jäsenmaissa. Joka toinen vuosi toteutettavan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yrityksissä tehtävän innovaatiotoiminnan yleisyyttä ja luonnetta.

Yhteisten EU-kysymysten ohella tutkimus sisälsi myös kansallisia kysymyksiä ajankohtaisista aiheista; big data ja julkisen sektorin avoin data sekä digitalisaatio yritysten liiketoiminnassa sekä yritysten ja yliopistojen välinen yhteistyö.

Tutkimuksen kohteena oli kolmen vuoden ajanjakso 2014–2016 ja tutkimus kattoi vähintään kymmenen henkilöä työllistävät yritykset teollisuudessa – mukaan lukien kaivostoiminta ja louhinta sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä vesi- ja jätehuolto – sekä eräillä palvelualoilla. Kohdejoukon tarkempi kuvaus löytyy muun menetelmäkuvauksen ohella tilaston laatuselosteesta http://tilastokeskus.fi/til/inn/laa.html .

Tutkimuksen tulokset löytyvät tilaston kotisivulta http://tilastokeskus.fi/til/inn/index.html . Taulukoidut tiedot löytyvät tämän julkaisun liitetaulukoista ja kotisivuilla sijaitsevista tietokantataulukoista http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ttt__inn/ .


Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, 1. Innovaatiotutkimuksesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_kat_001_fi.html