Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Innovaatiotoimintaa haittaavat tekijät

Innovaatiotoimintaa haitanneista tekijöistä on aiemmin tiedusteltu koskien vain tuotteiden ja prosessien kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvää innovaatiotoimintaa. Tulokset vuosilta 2008–2010 kertoivat tuolloin merkittävimpinä haasteina olleen oman rahoituksen ja pätevän henkilökunnan puuttumisen.

Tuoreimmassa tutkimuksessa innovaatiotoimintaa haitanneista tekijöistä tiedusteltiin koskien kaikkea mahdollista innovaatiotoimintaa, ei pelkästään tuotteisiin ja prosesseihin liittyen. Tälläkin kertaa keskeisiksi haasteiksi nousivat osaavan henkilökunnan puuttuminen, oman rahoituksen puuttuminen ja lisäksi innovaatiotoiminnan korkeat kustannukset. Kysyntään liittyvien epävarmuuksien lisäksi innovaatiotoiminnassa askarruttaa markkinoilla vallitseva kilpailu.

Kuvio 19. Innovaatiotoimintaa haitanneet tekijät merkityksen mukaan 2014–2016, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Kuvio 19. Innovaatiotoimintaa haitanneet tekijät merkityksen mukaan 2014–2016, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Haitat koettiin kauttaaltaan yleisemmin ja merkittävämpänä teollisuudessa kuin palvelualoilla. Teollisuudessa erimerkiksi 45 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista koki oman rahoituksen puuttumisen suurena tai kohtalaisen suurena haittana, palvelualoilla vastaava osuus oli kolmannes yrityksistä. Osaavan henkilökunnan puuttumisen arvioi teollisuusyrityksistä puolet merkittäväksi haittatekijäksi innovaatiotoiminnassa, palvelualoilla näin koki 44 prosenttia innovoineista.

Rahoituksen puuttuminen ja innovaatiotoiminnan korkeat kustannukset olivat merkittävä haittatekijä yleisemmin pienille yrityksille kuin suurille. Kilpailu sen sijaan esimerkiksi näyttäytyi suhteessa yhtä yleisesti suurena tai kohtalaisena haasteena erikokoisille yrityksille, ja osaavan henkilökunnan puuttuminen oli todellinen ongelma kaikissa kokoluokissa, eniten keskikokoisissa yrityksissä, joista yli puolet arvioi sen suureksi tai kohtalaiseksi haitaksi innovaatiotoiminnassa.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, 5. Innovaatiotoimintaa haittaavat tekijät . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_kat_005_fi.html