Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys yrityksen tuotteiden maantieteellisten markkinoiden mukaan 2014-2016, osuus yrityksistä

Toimiala Tuotteiden
myynti
Yritysten luku-
määrä
Organi-
saatio-
innovaa-
tioita
Markki-
nointi-
innovaa-
tioita
Markkinointi- tai
organisaatio-
innovaatioita
Tuote-,
prosessi-
markkinointi-
tai organisaatio-
innovaatioita
Innovaatio-
toimintaa,
laaja
määritelmä
Kaikkia
osa-
tekijöitä
% % % % % %
Kaikki
toimialat
Vain kotimaiset markkinat 4426 29,3 23,2 35,6 50,9 52,7 7,8
Markkinoita EU-maissa ja vastaavissa, ei laajemmin 1451 43,9 36,8 52,4 71,0 74,1 15,0
Markkinoita EU:n ulkopuolella 2614 49,5 44,5 59,5 78,0 80,0 22,7
Teollisuus Vain kotimaiset markkinat 1540 30,5 21,5 36,2 54,8 57,3 7,4
Markkinoita EU-maissa ja vastaavissa, ei laajemmin 611 44,0 31,6 50,7 67,7 72,7 12,5
Markkinoita EU:n ulkopuolella 1596 48,3 42,3 59,8 80,0 81,6 19,6
Palvelut Vain kotimaiset markkinat 2886 28,6 24,2 35,3 48,8 50,2 8,0
Markkinoita EU-maissa ja vastaavissa, ei laajemmin 839 43,9 40,5 53,7 73,4 75,1 16,8
Markkinoita EU:n ulkopuolella 1019 51,4 48,0 59,2 74,8 77,6 27,4

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Liitetaulukko 4. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys yrityksen tuotteiden maantieteellisten markkinoiden mukaan 2014-2016, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_tau_004_fi.html