Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Palveluinnovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2014-2016, osuus palveluinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä

Toimiala Yritysten
luku-
määrä
Oma
yritys
itse
Oma
yritys
yhdessä
muiden
kanssa
Oma yritys
mukauttamalla/
muokkaamalla
muiden
kehittämiä
palveluita
Muut
yritykset
tai
laitokset
% % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 7 84,6 30,8 15,4 15,4
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 76 61,2 47,2 32,2 34,6
13 Tekstiilien valmistus .. .. .. .. ..
14 Vaatteiden valmistus 8 67,4 32,6 0,0 0,0
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus .. .. .. .. ..
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 30 68,3 51,9 16,4 8,2
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 19 44,2 55,7 33,6 0,0
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 27 80,1 55,3 49,6 24,8
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 28 76,8 57,8 30,0 30,0
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 31 73,4 66,7 46,7 6,6
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 21 64,1 80,1 5,3 10,6
24 Metallien jalostus 7 84,6 15,4 0,0 0,0
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 131 68,3 51,5 41,5 13,2
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 63 92,8 56,3 33,1 8,2
27 Sähkölaitteiden valmistus 34 52,6 63,1 60,1 6,0
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 151 87,1 55,3 25,7 15,7
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 8 39,4 23,2 60,6 0,0
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 13 60,1 52,5 47,1 47,1
31 Huonekalujen valmistus 31 72,3 58,7 3,3 34,7
32 Muu valmistus 23 30,6 86,1 16,7 16,7
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 47 91,2 49,1 44,2 55,3
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 54 72,5 68,8 29,0 15,3
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu .. .. .. .. ..
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 27 72,3 79,3 83,0 51,7
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 338 70,3 56,1 38,5 23,6
49-52 Kuljetus ja varastointi 257 67,2 58,8 51,5 23,5
53 Posti- ja kuriiritoiminta 10 52,4 100,0 0,0 0,0
58 Kustannustoiminta 52 58,6 73,6 40,6 29,3
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 25 86,9 84,4 71,3 9,1
60 Radio- ja televisiotoiminta .. .. .. .. ..
61 Televiestintä 35 64,5 83,7 35,5 37,6
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 410 91,7 43,7 32,9 14,0
63 Tietopalvelutoiminta 33 93,5 62,1 0,0 0,0
64 Rahoituspalvelut 85 45,5 64,8 7,8 25,0
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 30 66,6 79,0 21,4 15,4
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 33 75,8 45,5 54,5 9,1
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 224 88,9 46,9 40,3 14,5
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 23 85,9 67,4 39,2 18,5
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimu s 71 75,7 43,4 28,4 25,7
Kaikki toimialat 2469 75,8 55,1 35,8 19,4
05-39 Teollisuus yhteensä 841 73,3 56,3 33,8 19,8
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 1628 77,1 54,4 36,9 19,2

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Liitetaulukko 8. Palveluinnovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2014-2016, osuus palveluinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_tau_008_fi.html