Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 10. Tuoteinnovaatioiden ja muuttamattomien tuotteiden osuudet liikevaihdosta toimialan mukaan 2016, osuudet kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta

Toimiala Markkinoiden
kannalta
uudet tuotteet
Vain yrityksen
kannalta
uudet tuotteet
Muuttumattomat
tuotteet
% % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 1,1 0,7 98,2
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 2,6 7,7 89,7
13 Tekstiilien valmistus 0,7 2,7 96,6
14 Vaatteiden valmistus 0,5 1,5 98,0
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 3,3 7,5 89,2
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 7,1 2,2 90,7
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 2,4 4,7 92,9
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 3,3 4,6 92,1
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 20,1 2,4 77,5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2,4 7,0 90,6
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3,1 2,2 94,7
24 Metallien jalostus 20,0 22,9 57,2
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 2,8 3,5 93,7
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 12,1 9,6 78,3
27 Sähkölaitteiden valmistus 8,9 10,6 80,4
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 5,8 8,1 86,1
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 3,7 12,8 83,4
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 7,0 4,9 88,2
31 Huonekalujen valmistus 2,0 3,7 94,3
32 Muu valmistus 10,5 12,4 77,0
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 1,8 2,3 95,9
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 3,0 4,0 93,0
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 0,0 42,3 57,7
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 3,8 3,0 93,2
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 5,3 1,7 93,0
49-52 Kuljetus ja varastointi 0,3 1,1 98,6
53 Posti- ja kuriiritoiminta 3,2 1,8 95,0
58 Kustannustoiminta 0,4 5,0 94,6
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 2,4 1,2 96,4
60 Radio- ja televisiotoiminta 0,0 0,0 100,0
61 Televiestintä 7,3 1,0 91,7
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 19,5 4,5 75,9
63 Tietopalvelutoiminta 8,2 4,0 87,8
64 Rahoituspalvelut 0,5 7,6 92,0
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 1,0 1,1 97,8
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 2,1 1,0 97,0
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 4,0 3,3 92,8
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 31,7 34,8 33,5
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 3,8 2,6 93,5
Kaikki toimialat 6,4 4,9 88,7
05-39 Teollisuus yhteensä 7,8 7,0 85,1
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 5,0 2,5 92,5

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Liitetaulukko 10. Tuoteinnovaatioiden ja muuttamattomien tuotteiden osuudet liikevaihdosta toimialan mukaan 2016, osuudet kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_tau_010_fi.html