Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 11. Prosessi-innovaatioiden kehittäjät suuruusluokan mukaan 2014-2016, osuus prosessi-innovaatioita käyttöönottaneista

Toimiala Henkilöstön
suuruus-
luokka
Yritysten
lukumäärä
Oma yritys
itse
Oma yritys
yhdessä
muiden
kanssa
Oma yritys
mukauttamalla/
muokkaamalla
muiden
kehittämiä
prosesseja
Muut
yritykset
tai
laitokset
% % % %
Kaikki
toimialat
10-49 2445 55,0 56,7 23,4 16,6
50-249 817 55,9 57,9 31,9 16,2
250- 221 66,7 77,5 30,8 18,4
Yhteensä 3482 56,0 58,3 25,8 16,6
Teollisuus 10-49 1157 51,0 61,0 22,0 16,6
50-249 468 54,1 59,9 34,3 14,6
250- 143 65,5 79,1 34,7 18,5
Yhteensä 1767 53,0 62,2 26,3 16,3
Palvelut 10-49 1288 58,6 52,9 24,6 16,5
50-249 349 58,3 55,2 28,7 18,4
250- 78 69,0 74,4 23,7 18,2
Yhteensä 1716 59,0 54,3 25,4 17,0

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Liitetaulukko 11. Prosessi-innovaatioiden kehittäjät suuruusluokan mukaan 2014-2016, osuus prosessi-innovaatioita käyttöönottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_tau_011_fi.html