Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 12. Prosessi-innovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2014-2016, osuus prosessi-innovaatioita käyttöönottaneista

Toimiala Yritysten
luku-
määrä
Oma
yritys
itse
Oma
yritys
yhdessä
muiden
kanssa
Oma
yritys
mukauttamalla/
muokkaamalla
muiden
kehittämiä
prosesseja
Muut
yritykset
tai
laitokset
% % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 23 71,5 39,5 28,5 4,4
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 186 62,9 68,1 25,4 17,9
13 Tekstiilien valmistus 8 42,5 66,0 12,7 17,0
14 Vaatteiden valmistus 7 0,0 30,3 79,8 0,0
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 4 0,0 100,0 54,5 0,0
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 112 65,5 72,2 27,7 17,6
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 50 60,4 54,3 20,9 12,4
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 50 40,5 56,9 21,7 21,7
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 58 59,9 67,1 19,1 19,7
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 99 39,0 78,1 32,8 14,8
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 85 37,3 70,3 10,7 15,0
24 Metallien jalostus 20 60,8 35,4 34,2 35,4
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 339 47,8 52,6 21,1 18,1
26 Tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden valm. 74 67,6 53,0 41,2 6,8
27 Sähkölaitteiden valmistus 91 54,5 67,5 32,3 12,0
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 225 56,6 66,5 26,1 8,2
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 32 39,1 72,5 21,8 3,9
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 29 67,9 59,8 27,6 15,1
31 Huonekalujen valmistus 62 76,2 42,2 47,6 23,8
32 Muu valmistus 38 43,3 77,0 23,0 20,3
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 48 48,1 49,7 8,6 21,7
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 65 32,1 78,4 25,3 17,0
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 12 35,7 63,3 35,7 44,7
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 49 52,2 48,5 44,4 36,9
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 448 44,4 57,2 23,8 18,7
49-52 Kuljetus ja varastointi 326 56,2 59,5 22,2 14,8
53 Posti- ja kuriiritoiminta 17 77,9 53,0 49,3 0,0
58 Kustannustoiminta 56 38,2 75,3 14,8 20,5
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 21 100,0 64,2 10,5 10,5
60 Radio- ja televisiotoiminta .. .. .. .. ..
61 Televiestintä 32 88,4 70,5 49,6 0,0
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 339 81,3 46,6 29,5 16,9
63 Tietopalvelutoiminta 20 77,0 10,6 0,0 46,0
64 Rahoituspalvelut 92 27,4 49,4 25,4 30,9
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 25 58,9 77,8 18,9 14,8
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 25 60,0 72,0 28,0 24,0
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 236 62,4 52,6 23,3 15,4
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 32 71,9 56,3 10,1 13,3
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 45 66,0 19,2 61,8 0,0
Kaikki toimialat 3482 56,0 58,3 25,8 16,6
05-39 Teollisuus yhteensä 1767 53,0 62,2 26,3 16,3
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 1716 59,0 54,3 25,4 17,0

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Liitetaulukko 12. Prosessi-innovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2014-2016, osuus prosessi-innovaatioita käyttöönottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_tau_012_fi.html