Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 15. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö yhteistyökumppanin ja henkilöstön suuruusluokan mukaan 2014-2016, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä

Toimiala Henkilös-
tön
suuruus-
luokka
Yritys
ten
luku
määrä
Oman
konser-
nin
yritykset
Laitteiden, materiaa-
lien yms.
toimittajat
Yksityisen sektorin
asiakkaat
Julkisen
sektorin
asiakkaat
Kilpailijat ja
toimialan muut
yritykset
Konsultti-
yritykset
ja kaupall.
labora-
toriot
Yliopistot ja
ammatti-
korkea-
koulut
Julkiset
tutkimus-
laitokset
Yksityiset tutkimus-
laitokset
% % % % % % % % %
Kaikki
toimialat
10-49 3546 10,3 23,6 21,1 13,1 15,6 13,5 17,7 11,6 9,5
50-249 1114 26,7 37,1 31,1 19,7 25,7 26,4 32,9 21,1 17,9
250- 284 63,7 64,1 59,3 44,6 47,0 55,4 64,0 50,8 39,2
Yhteensä 4945 17,1 29,0 25,6 16,4 19,7 18,8 23,8 16,0 13,1
Teollisuus 10-49 1616 10,8 26,3 24,2 14,3 16,0 16,3 21,9 13,7 10,7
50-249 636 27,6 41,1 34,4 21,0 25,5 28,4 40,4 24,5 20,4
250- 173 71,5 74,6 65,8 47,6 54,6 61,8 76,0 62,9 44,6
Yhteensä 2424 19,5 33,6 29,8 18,4 21,2 22,7 30,6 20,0 15,6
Palvelut 10-49 1931 9,8 21,4 18,5 12,1 15,2 11,3 14,1 9,8 8,4
50-249 478 25,5 31,9 26,9 18,0 25,8 23,6 22,9 16,7 14,7
250- 112 51,6 47,9 49,4 39,9 35,4 45,5 45,5 32,2 30,7
Yhteensä 2521 14,7 24,6 21,5 14,5 18,1 15,1 17,2 12,1 10,6

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Liitetaulukko 15. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö yhteistyökumppanin ja henkilöstön suuruusluokan mukaan 2014-2016, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_tau_015_fi.html