Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 18. Innovaatiotoimintaa haitanneet tekijät henkilöstön suuruusluokan mukaan 2014-2016, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä

Toimiala Henki-
löstön
suuruus-
luokka
Yritys-
ten
luku-
määrä
Oman
rahoi-
tuksen
puuttu-
minen
Luoton,
yksit.,
rahoi-
tuksen
puuttu-
minen
Kustan-
nukset
liian
korkeat
Osaavan
henkilö-
kunnan
puuttu-
minen
Yhteis-
työ-
kumppa-
neiden
puuttu-
minen
Ei
julkista
rahoi-
tusta
tai
tukea
Epä-
varma
kysyntä
Liian
kova
kilpailu
% % % % % % % %
Kaikki
toimialat
10-49 3950 39,2 23,6 45,7 45,0 25,1 27,0 36,3 39,7
50-249 1251 37,7 15,7 45,7 53,5 22,0 24,2 38,7 39,9
250- 299 32,0 7,1 37,3 46,7 18,5 24,2 42,0 39,3
Yhteensä 5499 38,5 20,9 45,2 47,0 24,0 26,2 37,2 39,8
Teollisuus 10-49 1768 45,7 25,2 49,1 47,8 23,5 29,9 39,1 42,5
50-249 684 44,8 21,0 48,7 56,0 26,7 28,9 42,7 45,4
250- 176 40,3 8,3 36,5 48,7 21,4 32,5 43,1 41,1
Yhteensä 2628 45,1 23,0 48,1 50,0 24,2 29,8 40,3 43,2
Palvelut 10-49 2182 34,0 22,3 42,9 42,7 26,4 24,7 34,0 37,5
50-249 568 29,1 9,4 42,1 50,5 16,3 18,4 33,9 33,3
250- 122 20,0 5,4 38,5 43,8 14,4 12,2 40,4 36,7
Yhteensä 2871 32,4 19,0 42,5 44,2 23,9 22,9 34,3 36,6

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Liitetaulukko 18. Innovaatiotoimintaa haitanneet tekijät henkilöstön suuruusluokan mukaan 2014-2016, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_tau_018_fi.html