Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7. Innovaatiotoiminnan menoissa lisäys verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen

Innovaatiomenoja yritykset ilmoittivat kaikkiaan lähes 6,8 miljardia euroa vuonna 2018. Kasvua edelliseen tutkimukseen oli lähes 760 miljoonaa. Kasvu tuli palvelualoilta, missä etenkin oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot lisääntyivät merkittävästi edelliseen tutkimukseen verrattuna. Palvelualoilla innovaatiomenoja kertyi lähes 2,9 miljardia kun edelliskerralla niitä raportoitiin reilu miljardi vähemmän, noin 1,7 miljardia euroa. Oman ja tilatun t&k:n osuus oli palvelualojen vuoden 2018 innovaatiomenoista 68 prosenttia.

Teollisuudessa innovaatiomenot laskivat vuonna 2018 edelliseen tutkimukseen nähden menojen oltua nyt 3,9 miljardia euroa. Vaikka sekä oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot että tilatun t&k:n menot kasvoivat edelliskertaan eli vuosien 2014–2016 tutkimusjaksoon nähden, yritykset ilmoittivat muita innovaatiomenoja nyt edelliskertaa vähemmän. Omaan ja tilattuun t&k:een käytettyjen menojen osuus kaikista innovaatiomenoista oli 83 prosenttia.

Muiden innovaatiomenojen kuin t&k-erien määrittely on hyvin vaikeaa, sillä innovaatiotoimintaan kohdentuvien erien yksilöinti on muusta toiminnasta vaikeaa ja työlästä tarkkojen kirjanpitotietojen puuttuessa. Sen vuoksi, etenkin muiden innovaatiomenojen antamaan kuvaan innovaatiotoiminnan panostuksista on syytä suhtautua varauksella. Verrattuna yritysten investointitietoihin esimerkiksi innovaatioinvestointeja ilmoitetaan Suomessa hyvin vähän.

Kuvio 7. Innovaatiomenot teollisuudessa (B-C-D-E) vuonna 2018, miljoonaa euroa

Kuvio 7. Innovaatiomenot teollisuudessa (B-C-D-E) vuonna 2018, miljoonaa euroa

Kuvio 8. Innovaatiomenot palveluissa (G46-H-J-K-M71-M72-M73) vuonna 2018, miljoonaa euroa

Kuvio 8. Innovaatiomenot palveluissa (G46-H-J-K-M71-M72-M73) vuonna 2018, miljoonaa euroa

Tutkimus- ja kehittämistoimintamenoja, kuten yleisestikin innovaatiomenoja kirjattiin vuonna 2018 eniten tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden sekä sähkölaitteiden valmistuksessa (C26–C27), 1,7 miljardia euroa, ohjelmistoalalla (J62) lähes 1,1 miljardia euroa sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa (C28) noin 800 miljoonaa euroa.

Lisätietoja yritysten innovaatiomenoista toimialoittain

Yritysten innovaatiomenot ja innovaatioista saatu liikevaihto toimialoittain

Lähde: Innovaatiotoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2018, 7. Innovaatiotoiminnan menoissa lisäys verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/inn/2018/inn_2018_2020-04-23_kat_007_fi.html