Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

12. Keksintöjen ja uudistusten suojaaminen ja immateriaalioikeuksien hankinta ja siirtäminen

Tutkimuksen kohteena olleista yrityksistä lähes joka viides, 18 prosenttia, oli käyttänyt jotain suojaustoimia (patenttihakemus, hyödyllisyysmallihakemus, mallioikeuden rekisteröinti, tavaramerkin rekisteröinti, tekijänoikeushakemus tai liikesalaisuuden suojaaminen) vuosina 2016–2018. Innovaatiotoimintaa harjoittaneista, joiden osuus aineistossa oli 62 prosenttia yrityksistä, suojaustoimia oli käyttänyt 28 prosenttia. Sen sijaan yrityksistä, joilla ei ollut innovaatiotoimintaa vuosina 2016–2018, 4 prosenttia oli tehnyt edellä mainittuja suojaustoimenpiteitä.

Yleisimmin käytetyt suojaustoimet olivat tavaramerkin rekisteröinti, 18 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista, ja patentointi, 12 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista. Hyödyllisyysmallia haki muutama prosentti, mallioikeuden rekisteröi kolme prosenttia ja tekijänoikeushakemuksia teki vajaa prosentti innovaatiotoimintaa harjoittaneista.

Teollisuuden aloilla tutkimuksessa mainittujen suojaustoimien käyttö oli palvelualoja yleisempää. Teollisuudessa suojaustoimien käyttö yleistyy voimakkaasti yrityskoon kasvaessa. Pienimmistä innovaatiotoimintaa harjoittaneista teollisuuden yrityksistä yhdeksän prosenttia haki patenttia vuosina 2016–2018, keskikokoisista yrityksistä joka neljäs ja suurimmista yrityksistä 60 prosenttia. Mallioikeuden rekisteröinnissä osuudet olivat vastaavasti kaksi, seitsemän ja 25 prosenttia, ja tavaramerkkien rekisteröinnissä 11, 27 ja 46 prosenttia.

Kuvio 17. Suojaustoimenpiteiden käyttö teollisuudessa ja palveluissa 2016–2018, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Kuvio 17. Suojaustoimenpiteiden käyttö teollisuudessa ja palveluissa 2016–2018, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä viisi prosenttia lisensoi ja kolme prosenttia myi tai siirsi immateriaalioikeuksiaan (IPR) muille vuosina 2016–2018. Immateriaalioikeuksia vaihtoi (esimerkiksi ristikkäinen lisensointi) pari prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista. Immateriaalioikeuksien lisensointi, myynti, muu siirtäminen tai vaihtaminen oli yleisintä suurten yritysten keskuudessa, yhtä lailla niin teollisuudessa kuin palvelualojen yrityksissä. Suurimman kokoluokan innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä esimerkiksi noin joka viides lisensoi omia immateriaalioikeuksiaan muille. Pienten ja keskikokoisten yritysten osalta IPR:n lisensointia ja siirtämistä tapahtui jonkin verran yleisemmin palvelualojen yrityksissä kuin teollisuusalojen yrityksistä.

Noin kuusi prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista osti tai lisensoi patentteja tai muita immateriaalioikeuksia vuosina 2016–2018. Yleisimmin immateriaalioikeuksia hankittiin yksityiseltä sektorilta. Immateriaalioikeuksien hankintaa oli yhtä lailla teollisuudessa ja palveluissa.

Vaikka suojaustoimien käyttö, kuten patentointi, oli teollisuuden yrityksissä palvelualojen yrityksiä yleisempää, muita immateriaalioikeuksiin liittyviä toimia toteutettiin palvelualoilla teollisuutta yleisemmin.

Yrityksillä, joilla ei ollut innovaatiotoimintaa vuosina 2016–2018, myös immateriaalioikeuksiin liittyvät toimet – lisensointi, myynti, muu siirtäminen tai hankinta – olivat vähäisiä.

Kuvio 18. Immateriaalioikeuksien (IPR) lisensointi, myynti ja muu siirtäminen sekä hankinta teollisuudessa ja palveluissa 2016–2018, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Kuvio 18. Immateriaalioikeuksien (IPR) lisensointi, myynti ja muu siirtäminen sekä hankinta teollisuudessa ja palveluissa 2016–2018, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Lisätietoja suojaustoimista ja immateriaalioikeuksien hankinnasta ja siirtämisestä

Suojaus- ja IPR-toimet sekä tiedon ja teknologian hankinta yrityksissä toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan
Suojaus- ja IPR-toimet sekä tiedon ja teknologian hankinta yrityksissä toimialan mukaan

Lähde: Innovaatiotoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2018, 12. Keksintöjen ja uudistusten suojaaminen ja immateriaalioikeuksien hankinta ja siirtäminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/inn/2018/inn_2018_2020-04-23_kat_012_fi.html